10
Eyl 2019
MAHSUP İMKANI KALMAYAN GEÇMİŞ YIL ZARARLARI İÇİN BİLANÇO SADELEŞTİRİLMESİ YAPILABİLİR Mİ?

ÖZET: Ticari hayatta mükelleflerin her hesap döneminde kar elde etmesi beklenemez. Mükellefler yatırım harcamalarından dolayı art arda beş hesap dönemden fazla zarar etmeleri söz konusu olabilir. Kurumlar Vergisi Kanununun 9'uncu maddesine...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2019
SEL FELAKETİ NEDENİYLE ZAYİ OLAN VEYA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ OLUŞAN EMTİALARIN AKİBETİ NE OLACAK?

I-GİRİŞ      İsteğimiz dışında meydana gelen olaylar olarak tanımlayabileceğimiz mücbir sebepler Vergi Usul Kanununun 13. maddesinde düzenlemiş olup[1],      1-Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine...

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2019
İHRAÇ KAYITLI SATILAN EMTİANIN FARKLI NEDENLER İLE İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ

I-GİRİŞ 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez. Bu kapsamda yapılan teslimlerle ilgili olarak düzenlenen faturaya;...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge