5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2137)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2137)

23 Şubat 2020 PAZAR                          Resmî Gazete                              Sayı : 31048

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2137

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5510 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Şubat 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/2/2020 TARİHLİ VE 2137 SAYILI
CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi   Sayısı

14/7/20Î3                             |                                 28707

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi                                                                  Sayısı

20/1/2017

29954

10/2/2018

30328

26/12/2018

30637

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020, 09:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge