SERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİ VE DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: VIII, NO: 51)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: VIII, NO: 78)

SERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİ VE  DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ  (SERİ: VIII, NO: 51)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  (SERİ: VIII, NO: 78)

30 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30789

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİ VE

DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(SERİ: VIII, NO: 51)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VIII, NO: 78)

MADDE 1 – 12/7/2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 51)’nin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarına sırasıyla aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) (c) bendinin yabancı uyruklu gerçek kişiler için uygulanmasında, uluslararası kabul görmüş ve Kurulca tanınan ve duyurulan bir kuruluştan Kurulun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde ileri düzey lisansa tekabül eden sertifika alınması veya kredi derecelendirme ya da kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi alanlarında yurt dışında faaliyet gösteren ve merkezinin bulunduğu ülkenin ilgili otoritesi tarafından tanınmış veya yetkilendirilmiş olan derecelendirme kuruluşlarında en az beş yıl çalışıldığının belgelendirilmesi halinde lisans şartı sağlanmış sayılır. Bu şekilde görevlendirilen yabancı uyruklu derecelendirme uzmanı sayısı, toplam derecelendirme uzmanı sayısının yüzde ellisini aşamaz.”

“ç) (c) bendinin derecelendirme komitesinde yer alacak yabancı uyruklu gerçek kişiler için uygulanmasında, uluslararası kabul görmüş ve Kurulca tanınan ve duyurulan bir kuruluştan Kurulun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde ileri düzey lisansa tekabül eden sertifika alınması veya kredi derecelendirme ya da kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi alanlarında yurt dışında faaliyet gösteren ve merkezinin bulunduğu ülkenin ilgili otoritesi tarafından tanınmış veya yetkilendirilmiş olan derecelendirme kuruluşlarında en az sekiz yıl çalışıldığının belgelendirilmesi halinde lisans şartı sağlanmış sayılır. Bu şekilde görevlendirilen yabancı uyruklu derecelendirme komitesi üyesi sayısı, toplam komite üye sayısının üçte birini aşamaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/7/2017

26580

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/4/2010

27553

2-

29/8/2013

28750

3-

19/9/2018

30540

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2019, 10:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge