2019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları

2019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları

5615 sayılı kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen “Asgari Geçim İndirimi” (AGİ) başlıklı 32’nci maddesi 01.01.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

G.V.K.’nun 32. maddesine göre asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

Mükellefin kendisi için………………………………………………………… %50’si

Çalışmayan ve herhangi bir geliri bulunmayan eşi için …………...……… %10’u

Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere, ilk iki çocuk için……..…… %7,5’u

Üçüncü çocuk İçin……………………………………………………………. %10’u

Diğer çocuklar için……………………………………………………………. %5’i,

olarak belirlenmiştir.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durum esas alınmaktadır. İndirim, asgari ücrete, yukarıda belirttiğimiz oranları uygulanması sonucunda bulunan tutarları aşmamak üzere, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. (Eşin çalışması halinde, eşler için uygulanması gereken %10 oranındaki AGİ ücret geliri elde eden ücretli kişinin gelirine uygulanmayacaktır.) Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınmaktadır.

İndirim uygulamasındaki çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, eş tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınmaktadır. Asgari geçim indirimi bu fıkraya göre belirlenen tutar G.V.K.’nun 103’ncü maddesindeki tarifenin birinci gelir dilindeki oranın (%15) çarpılmasıyla bulunan tutar, aylık hesaplanan vergiden mahsup edilir. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. Asgari geçim indiriminin uygulamasıyla ilgili 265 seri no.lu Gelir Vergisi Tebliğinde detaylı açıklamalar yapılmıştır.

2019 yılıiçin, Asgari Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen asgari ücret aylık tutarı 2.558,40 TLve yıllık tutarı 30.700,80 TLolarak belirlenmiştir. Bu tutarlara göre ücret geliri elde eden bireylerin aile durumları dikkate alınarak, 2019 yılında yararlanabilecekleri AGİ tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Berker Bostancı | Hürses 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge