İŞ KAZASI İNCELEMELERİNDE YETKİ VE GEÇİÇİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

İŞ KAZASI İNCELEMELERİNDE YETKİ VE GEÇİÇİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarından olan iş kazasının tespiti ve soruşturulması süreçleri ile istirahatli olan sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödeneğine esas çalışılmadığına dair bildirime ilişkin 29.09.2016 tarihli, 2016/21 sayılı Genelgesinde yapılan değişiklikler Kurumun 23.09.2019 tarihli, 2019/20 nolu genelgesinde aşağıda açıklanmıştır.

1-) İŞ KAZASI İNCELEMELERİ. 

İş Kazası Tespit Komisyonunca, sigortalının maruz kaldığı olayın iş kazası olup olmadığına karar verilememesi halinde veya Komisyonca olayın iş kazası olmadığı kararına yeni bilgi ve belgelerle itiraz edilmesi halinde, olay ölümle sonuçlanmış ise, iş kazası incelemesi SGK Müfettişlerince, diğer hallerde ise SGK Denetmenlerince yapılacaktır.

İşveren tarafından Kuruma sigortalılık bildirimi yapılmamış olanların kaza geçirmesi halinde sigortalılık ve iş kazası tespiti; yine ölümle sonuçlananlar SGK Müfettişlerince, ölümlü olmayan vakalarda ise sosyal güvenlik denetmenlerince yapılacaktır. 

2-) GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN ÖDENEBİLMESİ. 

Sigortalının raporlu olduğu ayda, rapor süresi ile SGK’ya bildirilen gün sayısının uyumlu olmaması ve diğer hallerde, sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.
Örnek-1: 03/06/2019–12/06/2019 tarihleri arasında istirahatli olan sigortalı adına
Haziran/2019 ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde 30 günlük prim bildirilmiş ve ayrıca
çalışılmadığına dair bildirim yapılmamıştır. Bu durumda sigortalı adına “çalışmadı”
şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Örnek-2: 06/05/2019–15/05/2019 tarihleri arasında istirahat raporu bulunan
sigortalı adına aylık prim ve hizmet belgesi ile Mayıs/2019 ayı için 25 günlük prim bildirilmiş
ve eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapılmıştır. Bu durumda eksik gün

süresi ile istirahat süresi uyumlu olmadığından ve eksik gün nedeni “1-İstirahat” olarak
bildirilmediğinden, sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş
göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.


Örnek-3: 08/07/2019–17/07/2019 tarihleri arasında istirahat raporu bulunan
sigortalı adına aylık prim ve hizmet belgesi ile Temmuz/2019 ayı için 5 günlük prim
bildirilmiş ve eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapılmıştır. Bu durumda sigortalı adına bildirilen prim gün sayısı, istirahat süresine uyumlu kabul edilecek ve bildirim
süresinin geçmiş olması ancak herhangi bir yöntemle çalışılmadığına dair bildirim
yapılmamış olması halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Söz konusu genelgeye https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739  linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İstirahatlıların işgöremezlik ödeneği almalarında sorun yaşanmamaları için işyerlerindeki insan kaynakları birimlerinin söz konusu genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.  

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2019, 11:24
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge