T3 Vakfı Takım Liderliği ve Teknofest’in Ülkemizin Geleceğine Vizyon Katkısı

T3 Vakfı Takım Liderliği ve Teknofest’in Ülkemizin Geleceğine Vizyon Katkısı

Yeni teknolojilerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu ve bizi hem inceden inceye hemde açık bir şekilde nasıl etkilediğini derinlikli bir şekilde anlamamız ve bunun için de yatırım, tasarım, yaratıcılık fikirlerini benimseme ve yeniden icat etme konularında karar alırken insani değerleri düşünmemizi güçlendirmemiz gerekir. İnsanların nasıl teknoloji ile etkileşime girdiklerini anlamazsak geleceği olumlu yönde etkileyecek yatırımları, politikaları ve ortak eylem konusunda iş birliği yapmak olanaksız olur. T3 Vakfı topluma liderlik yaparak; teknolojinin insanlarla nasıl etkileşime girdiklerini anlamamıza ışık tutan Teknofest gibi büyük bir organizasyona öncülük etmiştir.

Sanayi devriminde ipliği eğirme ve dokumanın makinalaşmasıyla ateşleyen birinci sanayi devrimi başlatılmış. Yüz yıl boyunca o dönemlerde var olan üretim biçimleri endüstrileştirilmiştir. Makine takımları, çelik üretimi ve buharlı makinalardan demiryollarına kadar birçok değişimi sağladı. Sanayi devrimi ile gelen büyüme fırsatları geliştirildi, radyo, televizyon, ev aletleri, elektrik, motor, otomobil, uçak üretimine kadar endüstriyel büyümeyi gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu sökterlerin ekosistemlerini üretim, montaj, otoyolları ve altyapıları teşvik etti. Kimya alanında çığır açan gelişmeler oldu. Yeni malzeme türleri üretime sokuldu. Plastik ve benzeri yeni bir malzeme sanayi üretimine katkı sağladı. İlaç sanayi, sağlık hizmetleri, uluslararası hava yolcu taşımacılığı modern dünyanın kurulmasını sağlayarak sanayinin ikinci devrimini gerçekleştirdi. Dijital programlama, dijital veri depolama, dijital dönüşüm üçüncü sanayi döneminin merkezinde veri işleme ve veri depolama sağladı. Tüm bu sanayi devrimlerini yakından takip eden ülkeler sanayinin getirdiği ekonomik büyüme ve refah düzeyini kendineleri avantaj sağladı. Dünya üzerindeki ticari, idari ve askeri olarak üstünlük sağlayarak diğer ülkeleri sömürgeleştirdi ve tahakkum altına aldılar. Sanayinin getirdiği zenginliklerden istifade ettiler.

Sanayi devrimini geç yakalamış bir ülke olarak ekonomik gelişimin yetersizliği ve dünya üzerinde sanayinin getirdiği ekonomik refahtan da yeterince yararlanamamışız.  T3 Vakfı’nın lider kadrosu yarının teknolojisi olan dördüncü sanayi devrimini gerçekleşecek ve doğuracağı sonuçları önceden tahmin ederek ve gelecek vizyonları ile topluma ışık tutmaktadır. Toplumun genç beyinlerinin hayallerinin gerçekleşmesi yönünde kendi imkan ve gayretleri ile harekete geçerek yarının geleceğini bugünden hazırlamak için T3 Vakfı tüm imkan ve fedakarlıklarını seferber etmiştir. Ülkenin gençlerinin kendi hayallerinin, yaratıcı fikirlerinin gerçeğe dönüşmesi için gerekli desteklerle Teknofest’te hünerlerini ortaya koymaları için fırsat tanınmıştır. Bu dev organizasyon ülkede yaşayan her kırk insandan birisinin ziyaret etmesinin ülkenin bu yönde geleceğe yönelik harekete geçmesini sağlaması T3 Vakfı’nın ekibi büyük liderlik örneği göstermiştir.

Herkesin olası en yüksek insani gelişme düzeylerinde yaşama şansına sahip olduğu bir dünyada ülkemizde yaşayan insanlar için fırsatlar yaratmak için ne tür düşünce tarzı ve kurumlara ihtiyaç duyacağı liderlik vizyonları ile önceden sezip tespiti de geleceğin yönetsel düşünce tarzı ve kurumsal oluşumu sağlamaya yönelik gereksinimleri ortaya koyarlar. Büyük sistem değiştirmede teknolojilerin etkileceği yarınların tam olarak görüneceği yapıların dönüştürülmesi için ivedilikle bugünden itibaren toplumda yaşayan bireylere yönelik gereksinimlere hazırlık yapmaktan geçer.

Liderler, teknolojilerin belirli toplumsal tutumla ilgili olarak içinde barındırdığını anlamak değişime ön ayak olmak için rol oynar. Ülkemizin sahip olduğu güçlü T3 Vakfı, lider kadrosu bu yönde bize daha büyük güç verir.

T3 Vakfı lider takımı dördüncü sanayi devrimin sistemlerini şekillendirmek amacı ile  sanayicilere açık fırsat penceresi sunarak fırsatları görmelerini sağlar. Bu fırsatları toplum olarak kaçırmamalıyız. Eğer bunu başarırsak ülkenin refahı daha geniş kesimlere yaymaya, ekonomik dağılımdaki eşitisizliği siyasal istikrarı, toplumsal güveni sağlayacak yararlar, kazanımlar sağlar. Dördüncü sanayi devrimi daha yüksek düzeyde ekonomik ve fiziksel güvene sahip, sürdürülebilir bir çevre ortamı, mutluluk içinde anlamlı ve tatmin edici etkinliklerle meşgul olan, daha sağlıklı ve uzun ömürlü topluma ulaşılmasının temelini sağlamış olacaktır.

Liderler hızlı teknolojik değişimin getirdiği belirsizliklerle boğuşurken uyarlamak için geleceği ön görmekle birlikte sistem düzeyindeki etkileri ve bireyler üzerindeki etkileri dikkate alan geleceğe yönelik toplumun ekonomik refahında pay almasını sağlama amaçlıdır. Teknolojilerin gelecek için nasıl etki yaratacağını bildikleri için bu gücü de sistemle ondan yararlanmasını sağlamaya çalışırlar. Dördüncü sanayi devriminin geleceğin teknolojik değişimi üzerinde düşündükleri teknolojinin kendisinin değil topluma liderlik ederek sistemle odaklanan liderlik avantajı bir bakışı kazandırmaya fikirlerin teknolojik derinliklerde anlaması teknolojilerin iş, devlet yönetimi, toplumsal alanda sistemin nasıl dönüştüğünü anlamasını sağlamakla çözülür.

Teknolojilerin herkesin çıkarına hizmet edecek, insanı gereksinimlerini karşılayacak ve nihayetinde gerçek bir küresel uygarlığın bir parçası olarak hizmetimizi sağlayacak şekilde yönetmek için yaklaşım sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bunu başarmak için ilk önce teknoloji ile ilgili olarak insani gereksinimleri ni harekete geçirmek, dünyayı değiştirmekte olan teknolojilerin olumlu ve toplumun değerlerini olumlu etkileyip bütünleşmesini sağlayan T3 Vakfı lider kadrosuna büyük bir vizyon yüklemektedir.

Daha çok teknolojilerin sosyal süreçlerde olası geleceklerimizin ve hangi olası gereklerin yaşamaya değer olduğunu hayal etmemize yardımcı olarak anlamlar çıkarmak yöntemlerimizi ve her bükülme noktasında tercihlerimizin etkisi üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Dördüncü sanayi devriminde ki gelişmeler yaşamın her alanını etkili liderler teknolojilerin sorumlu bir ilişki kurma ve verdikleri kararlarda etkilenecek insanları düşünmeye yönetmektedir. Teknolojileri üreten inovasyon ekosistemlerine bilinçli olarak kapsayacağını yönetecek güçlü değerlere sahip liderleri gerekli kılıyor. Daha iyi bir geleceği şekillerdirmede gayretleri her bağlamda gereklidir. T3 Vakfı lider kadrosu ülkemize sunduğu bu vizyonda dördüncü sanayi devrimini etkilerini her katmanda göstereceğini bize bir projektör olarak önümüze koymaktadır. Ülkemiz için büyük bir şans olan T3 Vakfı geleceğin dünyasında ekonomik refahına kavuşmuş teknolojilerin kendi değerleri ile kurumsal bir sisteme dönüştürmüş, mutlu bir toplumu istemeyenlerin düşmanlıkları biçaredir.Gençlerimiz: dünün fırsat kayıpları  dünde kaldı.Bu gün geleceğin  teknolojisiT3 Vakfın Liderlik vizyonuyla daha güvenle fırsat kazanımlarını yakalayacaklardir.

Abdurrahman FİLİZ

YORUM EKLE

Başlıksız Belge