Tekrar Başvuru Hakkında.....

“2018” takvim yılında "basit usule tabi mükellef" olarak Defter-Beyan Sistemini kullanan ve "2019" takvim yılında "işletme hesabı esasına göre tespit edilen ticari kazanç" ve/veya "serbest meslek kazancı" yönünden Sistemi kullanacak olanların, tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur.

YORUM EKLE

Başlıksız Belge