14 Şubat 2019 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2018 Son Dönem Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.

14 Şubat 2019 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2018 Son Dönem Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.

Abdullah TOLU 
Yeminli Mali Müşavir

Tarih              : 13.02.2019

Bilindiği üzere, 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin  14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gerekiyordu.

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kendisine gelen yoğun talepleri dikkate alarak ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28. maddesindeki yetkisini kullanarak yayımladığı 13/02/2019 tarihli ve 111 Sıra No.lu VUK Sirküleri ile;

- 14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 yılı/hesap dönemi IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme sürelerini 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatmıştır.

- Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Şubat 2019 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

- Uzatma yetkisi sadece beyannamelerin verilme süresine ilişkin olduğundan ve beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (18 Şubat 2019 Pazartesi) ödemeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan söz konusu Sirkülerin tam metni aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımla.

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/111

Konusu: 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.

Tarihi: 13/02/2019

Sayısı: VUK-111/ 2019-1

1. Giriş:

2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Şubat 2019 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (18 Şubat 2019 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge