Aylık % 2 Olarak Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Oranı, 1 Temmuz 2019 Tarihinden itibaren Aylık % 2,5’e Yükseltildi.

Aylık % 2 Olarak Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Oranı, 1 Temmuz 2019 Tarihinden itibaren Aylık % 2,5’e Yükseltildi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde yer alan ve aylık % 2 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı oranı,1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 29.06.2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1266 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren aylık % 2,5’e yükseltilmiştir.  % 2 oranı, 5 Eylül 2018 yılından bu yana uygulanmaktaydı.

Buna göre, 6183 sayılı Kanun kapsamına giren ancak ödenmemiş bulunan kamu alacaklarına gecikme zammı, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren aylık % 2,5 olarak uygulanacaktır.

Öte yandan, gecikme zammı oranının değişmesine paralel olarak, yine Vergi Usul Kanununun 112. Maddesinde düzenlenen gecikme faizi oranı ile 371. Maddesinde düzenlenen pişmanlık zammı oranı da 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren otomatik olarak aylık % 2,5 olmuştur.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48. Maddesinde düzenlenen ve 06.09.2018 tarihinden itibaren yıllık % 22 olarak uygulanmakta olan tecil faiz oranında ise şuan için bir değişiklik olmamıştır.

Söz konusu Kararın tam metnine ilişik linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.
Tarih           : 29.06.2019

Abdullah TOLU 

Yeminli Mali Müşavir

EK: Cumhurbaşkanlığı Karar Linki 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190629-1.pdf

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge