Aylık % 2,5 Olarak Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Oranı, 1 Ekim 2019 Tarihinden itibaren Aylık % 2’ye Düşürüldü

Abdullah TOLU(YMM) // 6183 sayılı Kanunun 48. Maddesinde düzenlenen ve 06.09.2018 tarihinden itibaren yıllık % 22 olarak uygulanmakta olan tecil faiz oranında ise şuan için bir değişiklik olmamıştır.

Aylık % 2,5  Olarak Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Oranı, 1 Ekim 2019 Tarihinden itibaren Aylık % 2’ye Düşürüldü

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde yer alan ve aylık % 2,5 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 02.10.2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1592 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık % 2’ye düşürülmüştür.  % 2,5 oranı, 1 Temmuz 2019 tarihinden bu yana uygulanmaktaydı.

Buna göre, gecikme zammı, 6183 sayılı Kanun kapsamına giren ancak ödenmemiş bulunan kamu alacaklarına 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren aylık % 2 olarak uygulanacaktır.

Öte yandan, gecikme zammı oranının değişmesine paralel olarak, yine Vergi Usul Kanununun 112. Maddesinde düzenlenen gecikme faizi oranı ile 371. Maddesinde düzenlenen pişmanlık zammı oranı da 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren otomatik olarak aylık % 2 olmuştur.

Ayrıca, 6183 sayılı Kanunun 48. Maddesinde düzenlenen ve 06.09.2018 tarihinden itibaren yıllık % 22 olarak uygulanmakta olan tecil faiz oranında ise şuan için bir değişiklik olmamıştır.

Söz konusu Kararın tam metnine ilişik linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir
info@toluenymm.com.


 

EK: Cumhurbaşkanlığı Karar Linki 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191002-1.pdf

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge