ÇOCUĞA YOK, BABAYA VAR!

ÇOCUĞA YOK, BABAYA VAR!

Ne demek “Çocuğa Yok, Babaya var.” Konumuz Veraset İntikal Vergisi!

Veraset ve İntikal Vergisi ile ilgili genel bilgilere daha evvel değinmiştik. Ancak eksik olduğuna inandığım bir hususa dikkat çekmek istedim. Kanun düzenleyici, insan doğasından gelen bazı durumları öngöremiyor. Tüm işlemlerin düz devam edeceği varsayımından hareketle düzenlemeler yapıyor. Bir söz vardır. “Sırası gelen değil, vadesi dolan gider.” diye işte Veraset ve İntikal Vergisinde de aynen böyle bir durum söz konusu.

Kısa bir hatırlatma ile başlayalım. Veraset ve İntikal Vergisi bir bedel karşılığı olmadan elde edilen değerler için ödenen vergidir. Elde edilen değerler miras yoluyla elde edilmişse Veraset yoluyla intikal, bağış veya diğer yollarla elde edilmişse İvazsız intikal olarak vergiye konu olur ve elde edilen değerler için kanunun belirlediği hesaplamalara göre bir miktar Vergi ödenmesi gerekir.

Hemen hemen tüm vergilerde olduğu gibi Veraset İntikal Vergisinde de istisnalar olduğundan bahsetmiştik. Küçük bir hatırlatma ile devam edelim;

“Miras yoluyla intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşyaları Veraset vergisinden istisna edilmiştir.

Ayrıca her yıl Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğleri ile Kanunun 4./ (b-d-e) maddesinde belirtilen İstisna hadleri (bu hadlere kadar olan tutardan Veraset yoluyla intikallerde vergi alınmaz) Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle belirlenir. 2019 yılı için Evlatlıklar dâhil, füruğ (altsoy) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ (altsoy) bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL Veraset ve İntikal Vergisinden istisna edilmiştir.”

İşte tam olarak değinmek istediğimiz konuda burada başlıyor. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun istisnaları düzenleyen 4 maddesinin b) bendi “(4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin ……” kanun metninden de anlaşıldığı gibi  mirasa ilişkin istisnalar düzenlenirken sadece füruğ (altsoy)’a ve eşler için bir düzenleme yapılmış ve aile büyüklerinin miras bırakacağı sırası gelenin gideceği düşünülmüş, evladın aile büyüklerinden önce vefat edebileceği öngörülmemiş geriye doğru miras kalabileceğine yönelik herhangi bir istisnai düzenleme yapılmamış veyahut bilinçli olarak göz ardı edilmiştir.

Aile büyükleri evlatlarını kaybetmenin acısı bir yanda dururken evlatlarından kalan miras için istisnai bir düzenleme olmadığı için devlet tarafından istenilen Veraset vergisini kalan mirasın tamamı üzerinden hesaplayarak ödemesini yapmak zorunda kalmaktadırlar.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun istisnaları düzenleyen 4 maddesinin b) bendi’ne yapılacak usul (üstsoy) eklemesi ile aile büyüklerinin de evlatlarından kalan miras için istisna düzenlemesinden faydalanabilmesi sağlanabilir. İstisna hadleri uygulandıktan sonra kalan daha az bir tutar ödeyerek yükümlülüklerini yerine getirirler.

Tekraren söylemek gerekirse; mevcut durumda evladını kaybeden aile büyükleri her hangi bir istisna düzenlemesi olmadığı için altsoylarından miras kalan her tutar için o yıl için belirlenen (2019 yılında aşağıdaki matrah ve oranlar kullanılmaktadır.) Veraset Vergisi Matrahı ve Oranları kullanılarak vergilendirilmektedirler.

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı %

İlk 290.000 TL için

1

Sonra gelen 700.000 TL için

3

Sonra gelen 1.500.000 TL için

5

Sonra gelen 2.700.000 TL için

7

Matrahın 5.190.000 TL'yi aşan bölümü için

10

Ahmet AKÖN
SMMM

Kaynak: www.bdTurkey.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2019, 16:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge