DİJİTAL HİZMET VERGİSİ NEDİR? SORUNLARI NELERDİR? VERGİLENDİRME NASIL GERÇEKLEŞECEKTİR?

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ NEDİR? SORUNLARI NELERDİR? VERGİLENDİRME NASIL GERÇEKLEŞECEKTİR?
 • Mükellef olarak Dijital Hizmet Sağlayıcıları vergilendirilmektedir. Vergilendirilen unsur, digital hizmetlerdir. Sadece Türkiye’de sunulan hizmet gelirleri vergiye tabidir. Hizmet Türkiye’de sunulacak veya hizmetten burada faydalanılacak, hizmetin Türkiye’de bulunanlara yönelik olması, veya değerlendirilmesi de yeterlidir. Sadece Reklam hizmetlerinde hizmet Türkiye’de bulunmayanlara yönelik ise değerlendirme koşulu dikkate alınmaz vergi ödenmez.

 • Çok uluslu şirketlerin mukim olmadıkları ülkelerde işyeri sahibi olmadan gelir elde etmelerini vergilendirme amacı taşımaktadır.

 • Bazı ülkeler vergilendirmektedir, bazıları ise bu konuda yasal ve idari altyapı çalışmaları yapmaktadır.

 • Büyük ölçekli işletmeler kapsama alınmaya çalışılmaktadır. İlgili yıldan önceki yıl Türkiye’den 20 milyon TL veya Dünya genelinde 750 milyon AVRO dan az bu dijital hizmet hasılatı olanlar kapsam dışı olup, vergiden muaftırlar. Ancak her ikisini aşanlar vergiye tabidir. Her yıl bakılacaktır bu ölçülere. Finansal tabloları konsolide olanlar toplam dijital hizmet gelirlerine göre verginin kapsamına her sene için girecek veya girmeyecektir.

 • Eğer, hesap dönemi içinde her iki haddi aşarsanınız, bu ayı takip eden 4. Aydan itibaren dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlayacak. Her 3 ayda bir hadlerin aşılıp aşılmadığına bakılacaktır. Arka arkaya 2 hesap dönemi herhangi biri hadlerin altında kalırsa ertesi takvim yılından itibaren vergi muafiyeti yeniden başlar.

 • Reklam hizmetleri, reklam kontrol, performans ölçüm, veri iletimi yönetimi, reklamın sunulmasına ilişkin her türlü teknik destek;

 •  Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (pc programları, oyun, uygulama, müzik, video, oyun içi uygulamalar vb) dijital ortamda satışı, dijital ortamda dinlenmesi, izlenmesi, oynanması, telefon, pc gibi ortamlara indirilmesinden elden edilen hasılatlar,

 • Kullanıcıların birbirine erişimine izin veren her türlü imkandan/hizmetten sağlanan gelirler verginin konusuna girmektedir. Kullanıcıların birbirine erişim sağladıkları, abonelik, komisyon, kullanım ücreti vb ücretler vergiye tabi. Ulaşım ve konaklama sektörü için aracılık görevi gören veya kolaylaştıran veya mal veya hizmetinin satışının sağlandığı veya işletildiği her türlü ortam sistem platform, portal gelirleri vergiye tabidir.

 • Bu hizmetlere aracılık hizmetleri de vergiye tabi tutularak vergiden kaçınmanın önüne geçilmek istenmektedir. Hasılat elde edilmediği sürece beyana tabi bir şey yoktur. Bedelin tanımı adı hiç önemli değildir.

 • Tam veya dar mükellef olsun veya mükellef olmasın hizmeti veren veya aracılık yapanlar mükelleftir. Dar mükellefin işyeri veya daimi temsilcisi olmasa dahi ülkemizde vergiye tabi.

 • CB, hizmet türlerine göre vergiden muaf olan hadleri 0 veya 3 katına kadar azaltabilmetedir/artırabilmektedir. Oran %7,5. Bunu ise yine hizmet türlerine göre 0 veya 2 kat yapabilir.

 • Vergilendirme dönemi 1 aydır. MB mükellefin faaliyet hacmi veya hizmet türüne göre 3 er aylık yapabilir. Mükellef veya sorumlu ertesi ayın sonuna kadar beyan edip ödeyecektir. KDV mükellefi iseniz oraya, değilseniz MB belirleyecek yetkili VD sini.

 • Bildirim ve belgelendirmeyi yerine getirmeyenlere 30 gün ek süre verilecek, yine gerçekleşmezse muafiyetten yararlandırılmayacaktır.

 • Bedel tahsil edilmese dahi, elde edildiği tarihte TCMB kuru ile TL ye çevrilecektir. Hasılatın, mahiyet ve tutar olarak kesinleşmesi yeterlidir.

 • Gider veya maliyet olarak matrahtan düşüm yapılamaz, faturada ayrıca gösterilemez. Yani, yansıtılamaz. Ödeyenler için bu vergi gider yazılabilir. Yalnız, ödemeye bağlı olarak gider yazılabilir, beyan verilmesi yeterli değildir.

 • MB, önce ihtarda bulunacak, beyan ve ödeme yapmayanları için daha sonra faaliyeti engelleyebilecektir.

 • Bazı istisnalar var, ÖİV kapsamına, PTT hazine payı işlemleri gibi.

KONULAR:

1-Bu kadar geniş kapsamlı inanılmaz büyük bir sanal ağda mükellefleri nasıl tespit edeceksiniz?

2-Her ülkede finansal raporlama yok, nasıl tespit edeceksiniz?

3-Her ülkenin vergilendirme dönemleri farklı iken, 3 er aylık dönemler itibariyle mükellefiyeti nasıl tespit edeceksiniz?

4-IFRS olsa dahi, konsolide tablolarda hizmet içeriğini nasıl tespit edeceksiniz?

5-Faydalanmanın ülkemizde olduğunu nasıl tespit edeceksiniz?

6-Yıl içinde hadler aşılırsa, geriye dönük olarak vergi sorumlularını nasıl işlem tesis edeceksiniz, hukuki güvenlik ilkesi kaybolur.

Ali ÇAKMAKÇI

Yeminli Mali Müşavir

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019, 14:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge