İki yeni vergi geliyor

Ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi için beyanname veren mükellef sayısını artırmayı, istisna ve muafiyetleri daraltmayı amaçlayan bazı güncellemeler hedefleniyor. Kanun teklifiyle bazı yeni vergiler gelecek…

İki yeni vergi geliyor

TBMM’YE sunulan “Dijital HizmetVergisi Kanunu ve Bazı VergiKanunlarında Değişiklik YapılmasıHakkında Kanun” teklifiyle baştadijital vergileme olmak üzere birçokkonuda yeni düzenlemelere geçenhafta Para Dergisi’ndeki köşemde yervermiştim. Bu hafta, Meclis’te kabulgörmesi halinde aynı teklifte yer alan ikiönemli vergi olarak karşımıza çıkacak“konaklama vergisi” ve “değerli konutvergisi”ni değerlendireceğim.

KONAKLAMA VERGİSİ

Bu vergi, bazı Avrupa ülkelerinde de uygulandığı görülenşehir vergisi (city tax) ya da turizm (tourism tax) vergisindenyapısı itibariyle farklılıklar gösteriyor. Dünyadaki örneklerindenyola çıkılarak getirilecek olan konaklama vergisi, yerli veyabancı ayırımı yapılmaksızın, bazı istisnaları (kamu kurumueğitim konaklama tesisleri, öğrenci yurt ve pansiyonları,diplomatik istisna) hariç tüm konaklamalarda (otel, motel,tatil köyü, apart, pansiyon, misafirhane) 31.12.2020 tarihinekadar yüzde 1, daha sonra yüzde 2 oranında alınacak bir gidervergisidir.Bu oranlar TBMM’deki Komisyon görüşmeleri sırasındanispi orandan maktu orana geçilmesi şeklinde değiştirilerek otelyıldızlarına göre, kişi başına geceleme hizmetinde 5 yıldızlı tesisiçin 18 TL, 4 yıldızlı tesis için 12 TL, 3 yıldızlı tesis için 9 TL,1 ve 2 iki yıldızlı tesisler içinse 6 TL olarak belirlendi.Geceleme hizmeti olmadan konaklama vergisi doğmaz.Verginin matrahı, gecelemeyle birlikte sunulan her türlüyeme, içme, eğlence, havuz, termal vb. hizmetler için alınanbedellerden oluşmakta. Bu matrah içinde KDV yoktur.Müşteriden tahsil edilmek üzere, faturada ayrıca gösterilerekKDV matrahına dahil edilmez. Hesaplanan vergi, aylık olarakertesi ayın 26’ncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlıolunan veya işletmenin bulunduğu yerdeki vergi dairesinebeyan edilerek aynı sürede ödenmesi gerekiyor.
 

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan mesken niteliklitaşınmazlar bundan böyle değerli konut vergisine tabi tutulacak.İlgili kanun teklifinde getirilenyeni düzenlemeye göre, bina emlakvergi değerinin yanı sıra Tapu veKadastro Genel Müdürlüğü’ncebelirlenecek asgari bina değeriöngörülüyor. Tapu ve KadastroGenel Müdürlüğü, taşınmazdeğerleri kendi sitesinde ilan etmesive mükellefe de tebliğ etmesigerekiyor. Tebliğ tarihinden itibaren15 gün içinde herhangi bir itirazgelmezse değer kesinleşmiş oluyor.Tapu idaresi tarafından belirlenenbir değer yoksa emlak vergi değeri dikkate alınacak.Değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan konutlarda artanoranlı olarak beyana dayalı bir vergileme öngörülüyor. Teklifteçok net olmamakla beraber, bize göre hangi değer yüksekseo değerin vergiye tabi tutulması gerekiyor. Buna göre, değeri5-7.5 milyon TL arasında olanlar binde 3, değeri 7.5-10 milyonTL arası olanlar binde 6, değeri 10 milyon TL’yi aşanlar isebinde 10 (yüzde 1) oranında vergiye tabi olacaktır.Paylı mülkiyette taşınmazın toplam değeri dikkate alınıyor,kişiler hisseleri oranında sorumlu tutuluyor. Yani, herhissedarın ayrı ayrı beyanda bulunması gerekiyor. İstisnasınırı olan 5 milyon TL’yi aşan değerler üzerinden hesaplananverginin, yıllık olarak ertesi yılın şubat ayının 20’nci gününekadar taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine beyanedilip, Şubat ve Ağustos ayları olmak üzere iki eşit taksitteödenmesi gerekiyor.Yukarıda özetlemeye çalıştığımız iki önemli yeni vergidışında, kanun teklifi başka birçok konuda vergi düzenlemesiiçeriyor. Bunların başında, gayrimenkullerin satış/devirişlemlerinde şimdiye kadar uygulamada başvurulan asgariemlak değeri yerine bundan böyle Tapu ve Kadastro GenelMüdürlüğü’nce belirlenecek asgari taşınmaz değerinin esasalınması, diğer bir ifadeyle gerçek bedel üzerinden satış/beyandeğerlerine ulaşılması amaçlanıyor.

Bazı tartışmaları da beraberinde getiren bu kanun teklifininTBMM’den nasıl geçeceği, ne tür ilave veya çıkartmanınyapılacağı önümüzdeki günler de görülecek. Bu vergilerdenelde edilecek hasılattan belediyelere bir pay verilmesi de gündemde.

Talha APAK | PARA

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2019, 14:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge