KDV, Tapu Harcı ve ÖTV’de Uygulanmakta Olan ve 31 Mart 2019 Tarihinde Sona Erecek Olan Vergi Oranı İndirimlerinde Süreler Yeniden Uzatıldı

KDV, Tapu Harcı ve ÖTV’de Uygulanmakta Olan ve 31 Mart 2019 Tarihinde Sona Erecek Olan Vergi Oranı İndirimlerinde Süreler Yeniden  Uzatıldı

Bilindiği üzere, ihracat bedellerinin tahsili ile ilgili düzenlemeler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda düzenlenmiştir. Söz konusu Karar ile, 08.02.2008 tarihinden itibaren ihracat bedeli dövizlerin Türkiye’ye getirilme zorunluluğu kaldırılmış, ihracatçıların bu dövizlere serbestçe tasarruf etmeleri uygun görülmüştür. Söz konusu dövizlere serbestçe tasarruf etme uygulaması, 4 Eylül 2018 tarihine kadar devam etmiştir.

21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de (bugünkü) yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, KDV ve ÖTV ile Tapu Harcında 31 Mart 2019 tarihinde sona erecek olan indirimli oran uygulamalarının süreleri, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren başlamak üzere kesintisiz olarak yeniden uzatılmıştır.

İlgili sektör temsilcilerinin ve STK’larının talebi Devletimizde karşılığını bulmuş, söz konusu  Cumhurbaşkanı Kararı ile de, belirtilen süreler yeniden uzatılmış bulunmaktadır. Yapılan bu süre uzatımları, öncelikle ilgili sektörler, daha sonra ise ülke ekonomisi bakımından son derece önemli ve olumludur. Vergi oranı indirimlerinin sonuçları Devletimiz tarafından yakından takip edilmekte olup, ekonomiye verdiği olumlu katkıların devamı bakımından indirim uygulamalarının süresinin uzatılmasına karar verilmiştir. Bizim görüşümüz ve önerimiz artık vergi oranlarının reel anlamda yüksekliğinin kabulü ve bu oranların sektörlerin durumu gözetilerek kalıcı olarak şekilde kademeli olarak indirilmesidir. Yakın bir gelecekte, bu şekilde yapılacak düzenlemelere şahit olacağımızı düşünüyorum.

843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeleri aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:
 

1- Teslimleri % 18 KDV’ye Tabi Konutlar ve İşyerlerinde % 8 KDV Oranı Uygulamasının Süresi 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı

Teslimleri % 18 KDV oranına tabi konutlarda 2018/11674 sayılı Kararnameyle 5 Mayıs 2018 tarihinde, iş yerlerinde (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) ise 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 18 Mayıs 2018 tarihinde % 8’e indiren düzenlemeler, muhtelif tarihlerde yapılan uzatmalarla 31 Mart 2019 tarihine kadar taşınmıştı. Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde ise, söz konusu indirim uygulaması, 31 Mart 2019 tarihinde sona erecekti.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Buna göre, % 18 KDV oranına tabi konutlar ile iş yerlerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılacak teslimlerinde % 8 oranında KDV hesaplanacaktır.
 

2- Mobilyalarda % 8 KDV Uygulamasının Süresi 30 Haziran 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı

Bilindiği üzere, 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Karara ekli 1 sayılı cetvelde G.T.İ.P. numaraları yer alan mobilyaların 31 Aralık 2018 tarihine kadar tesliminde % 18 olan KDV oranı % 8’e indirildi, 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de bu süre 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 3. maddesi ile bu süre, 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Buna göre, 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli 1 sayılı cetvelde G.T.İ.P. numaraları yer alan mobilyaların 30 Haziran 2019 tarihine kadar tesliminde % 8 KDV uygulanacaktır.
 

3- Ticari Araçlarda % 1 KDV Uygulamasının Süresi 30 Haziran 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı.

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin:

- 8701.20 tarife alt pozisyonundaki TIR çekicileri,

- 87.02 tarife pozisyonundaki şoför dâhil 10 ve daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler,

- 87.04 tarife pozisyonundaki kamyon ve kamyonetler (87.03 tarife pozisyonundaki hem yük hem yolcu taşıyan panelvanlar hariç),

- 87.05 tarife pozisyonundaki kurtarıcı, çekici, vinç, mikser, sondaj, yol süpürme aracı, arazöz gibi özel amaçlı araçların

teslimlerinde %18 olan KDV oranı 31 Aralık 2018 tarihine kadar uygulanmak üzere % 1’e   indirilmiş, daha sonra çıkarılan 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de, bu süre 31 Mart 2019 tarihine uzatılmıştı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre, 30 Haziran 2019 tarihine uzatıldı.

 

4- Binek Otomobillerde Yapılan  ÖTV Oran İndirimlerinin Uygulanma Süresi 30 Haziran 2019 Tarihine Uzatıldı

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31 Aralık 2018 tarihine kadar ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan;

- Motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altındaki binek otomobillerinde uygulanan % 45 ÖTV oranı % 30’a, % 50 ÖTV oranı % 35’e,

- Çift sıra koltuklu panelvanların ve sürücü dahil 9 kişilik (8+1) oturma yeri olan araçlarda uygulanan % 15 ve % 10 ÖTV oranları % 5’e,

indirilmiş, daha sonra çıkarılan 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de bu süre 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar ile bu süre, 30 Haziran 2019 tarihine uzatıldı.
 

5- Motosikletlerde Sıfır ÖTV Oranının Uygulanma Süresi 30 Haziran 2019 Tarihine Uzatıldı

Bilindiği üzere, 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listede yer alan yer alan motosikletlerden;

- Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyen benzinli motosikletlerin,

- Motor gücü 20 kw’ı geçmeyen elektrik motorlu motosikletlerin,

- Sürekli nominal gücü 250 watt’ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı iki, üç ve dört tekerlekli taşıtların

ÖTV oranı, 31 Mart 2019 tarihine kadar yüzde sıfıra indirilmişti.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar ile bu süre, 30 Haziran 2019 tarihine uzatıldı.
 

6- 31 Mart’ta Sona Erecek Olan Beyaz Eşyalarda Sıfır ÖTV Uygulamasının Süresi 30 Haziran 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı

Bilindiği üzere, 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Karar ekinde G.T.İ.P. numaraları belirtilen beyaz eşyalar için % 6,7 olan ÖTV oranı, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yüzde sıfıra indirilmiş, daha sonra çıkarılan 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de, bu süre 31 Mart 2019 tarihine kadar  uzatılmıştı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar ile bu süre, 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı.
 

7- Konut ve İşyeri Devirlerinde Alıcı ve Satıcıdan Ayrı Ayrı Alınmakta Olan Binde 15 İndirimli Tapu Harcı Uygulamasının Süresi de 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı

Bilindiği üzere, 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile konut ve işyeri devirlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 olarak alınmakta olan tapu harcı, 31 Ekim 2018 tarihine kadar binde 15’e indirilmiş, bu süre daha sonra çıkarılan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2018 tarihine, 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de, 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar ile bu süre, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Öte yandan, 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2019, 09:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge