ÖZEL YATTA ÇALIŞAN HİZMETLİ PERSONELE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ

Bilindiği üzere GVK da maddeler arasında ücret ve vergilendirilmesi ile ilgili aşağıdaki düzenlemeler bulunmaktadır.

ÖZEL YATTA ÇALIŞAN HİZMETLİ PERSONELE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ

Yat çalışanı çok sık rastlanan bir çalışma şekli olarak karşımıza çıkmamasına   rağmen zaman  zaman sorular gelmiyor değil. Bu çalışmaya benzer personel çalışmasınıda  kapsayan istisnai bir VERGİ  düzenlemesi  bulunmakta olup, detaylarını açıklamaya çalışalım. Bilindiği üzere GVK' da maddeler  arasında ücret ve vergilendirilmesi ile ilgili aşağıdaki düzenlemeler  bulunmaktadır.  Bunlar;

1-Ücret  (GVK 61)

193 Sayılı Gelir vergisi Kanunun un 61 inci maddesinde tarif edilmiş… işverene tabi  ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilen menfaatleridir.

Ücret  ödenek, tazminat,  kasa  tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti, niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

2- Vergi Kesintisi  (GVK 94)

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında tevkifat yapacaklar belirtilmiş olup,

…..Kamu idare ve müesseseleri, İktisadi Kamu teşekkülleri, sair kurumlar, ticari şirketler, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço  veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri  (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben  yaptıkları sırada,  istihkak sahiplerinin  gelir vergilerine mahsuben tevkifat  yapmaya mecburdurlar hükmü yer almış olup; maddenin 1 inci  bendine göre  Hizmet erbabına ödenen ücretler ile, 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan  ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104 üncü maddelere göre; tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

3- Ücretlilerde Vergi İstisnası (GVK 23/6)

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesininin 6. fıkrasında

Özel fertler (şahıslar) tarafından  Evlerde, bahçelerde, apartmanlar da  ve ticari olmayan mahallerde çalıştırılan,

  • Hizmetçi
  • Süt ninesi
  • Dadı
  • Bahçıvan
  • Kapıcılar
  • Kaloriferci gibi

 özel hizmetlerde çalışanlara yapılan ücretler Gelir Vergisi nden muaftır. (Mürebbiyeye ödenenler hariç)

4-  Sonuç :

  Şahıslar nezdinde  apartmanlar da, bahçelerde, evlerde, ticari mahal olmayan yerlerde çalıştırılan hizmetçilere  ödenen ücretlerden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmaması gerekmektedir. (13.07.2011 tarih  B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK-61-952 ÖZELGESİ)

Saygılarımla,

Memduh ÖZCAN
SMMM/BAĞIMSIZ DENETÇİ
13.09.2018

Kaynakça

GİB-Mevzuat

13.07.2011 tarih  B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK-61-952  özelge

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2018, 14:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge