YURT DIŞI İNŞAAT MONTAJ VE İMALAT İŞLERİN DE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

YURT DIŞI İNŞAAT MONTAJ VE İMALAT İŞLERİN DE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Giriş :

Haberlerde İRAN’ ın Türk Müteahhitlerine yol inşaatı, diğer inşaat işlerinde kolaylık sağlamak için davet ettiğini dinleyince memnun oldum. Kim olmaz  ki?  Yurda döviz kazandırmak, işsizliğe katkı, saymakla bitmez..!

İnşaat, montaj ve imalat işlerinde Türkiye gerçekten Dünyada hatırı sayılır ülkeler arasındadır. Rusya-Türki Cumhuriyetleri, Balkan ülkeleri, Afrika ve diğer ülkelerde Baraj, Yol yapımı, Konut, Havaalanı, gibi inşaat ve montaj işlerini gayet başarılı yapmaktadır.

Yanı başımızda yıkımı gerçekleşen, taş taş üstünde kalmayan ve Ülkemizde 4 milyona yakın vatandaşını ağırladığımız, hiçbir ülkenin yapmadığı fedakarlığı yaptığımız SURİYE’ nin yeniden inşasında, İNŞAAT işleri ve Malzeme ihracı yaparak bir pay sahibi olmak inşallah nasip olur.

Bu temenniden sonra konumuzu açıklamaya çalışalım.

Yurt Dışı İnşaat,  Montaj ve İmalat işleri İstisnası

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

   İstisnalar

Madde 5 /1/(h)

5520 sayılı Kanunun "İstisnalar" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye' de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna" başlıklı (5.9.) bölümünde;

"Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Yurt Dışında Bulunan İŞYERİ VE DAİMİ temsilcilik ile yapılanlarda ise istisna uygulaması

Madde 5/1/ (g)

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, kurumların yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kazançlar, maddede belirtilen tarihe kadar ( Kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar,)  Türkiye'ye transfer edilmiş olmak ve en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taşımak koşuluyla vergiden istisna edilmiştir.

Yurt dışı faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar elde edildiği dönem itibarıyla, Türkiye’ de ilgili olduğu geçici vergi matrahının tespitinde de dikkate alınacaktır.

- Türkiye'den malzeme gönderilmesi durumunda bu malzemelerin ihracından sağlanan kazançların durumu

De monte vaziyette ihraç edilen veya imal edilerek müşterinin göstereceği yerde monte edilmesi gereken ürünler olması halinde bu ürünlerin yurt dışında monte edilmesi işi bu ürünlerin ihracından ayrı düşünülemeyeceğinden ve yurt dışında yapılan ayrı bir montaj işi olarak kabul edilemeyeceğinden, bu tür faaliyetleriniz dolayısıyla elde edilen kazançların, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde düzenlenen istisnaya konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 16.09.2018

Saygılarımla,
Memduh ÖZCAN
SMMM / BAĞIMSIZ DENETÇİhttp://www.bdTurkey.com

Kaynak: www.bdTurkey.com

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2018, 20:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge