banner79

banner80

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’ın (Bağımsızlık Standartları Dâhil) Türkiye Denetim Standartlarında Yaptığı Değişikler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

31.12.2020

DENETİM 04.01.2021, 11:08
Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’ın (Bağımsızlık Standartları Dâhil) Türkiye Denetim Standartlarında Yaptığı Değişikler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından geliştirilen Etik Kuralların Yapısı Projesi kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallarda (Bağımsızlık Standartları Dâhil) (Etik Kurallar) bazı revizyon çalışmaları yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Etik Kurallar yeniden yazılarak anlaşılması kolaylaştırılmış, etik hususlara ilişkin güncel gelişmelere yer verilmiş ve genişletilmiş bir kavramsal çerçeve sunulmuştur.

Yapılan revizyonlar neticesinde, diğer birçok Standartta da değişiklikler (KKS 1, BDS 200, BDS 220, BDS 240, BDS 250, BDS 260, BDS 570, BDS 600, BDS 610, BDS 620, BDS 700, BDS 705, BDS 706, BDS 720, BDS 800, BDS 805, BDS 810, SBDS 2400, GDS 3000, GDS 3402, GDS 3420, İHS 4400, İHS 4410) yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler;

 • Etik Kurallar’ın başlığında yapılan değişikliğin diğer Standartlara da işlenmesi,
 • Diğer Standartlarda Etik Kurallar’ın ilgili paragraflarına yapılan atıflara, Etik Kurallar’ın kodlamasında yapılan değişikliklerin işlenmesi,
 • Etik Kurallar’da alınacak önlemlere ve tehditlerin ele alınmasına ilişkin yapılan revizyonların diğer Standartlara da işlenmesi,

olarak özetlenebilmektedir.

Söz konusu Standartlardan Resmi Gazete’de Tebliğ olarak yayımlanmış olanların; Tebliğlerinin yürürlükten kaldırılması ve Kurul Kararı olarak yeniden yayımlanması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda,        

 • 24/03/2017 tarihli ve 30017 (M.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 14/02/2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 31/01/2014 tarihli ve 28899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:29 ‘un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 24/03/2017 tarihli ve 30017 (M.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 24/03/2017 tarihli ve 30017 (M.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706)’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 11/12/2017 tarihli ve 30267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800)’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 16/12/2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 11/12/2017 tarihli ve 30267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810)’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 10/12/2014 tarihli ve 29201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420)  Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 42’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 22/07/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 39’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 570 İşletmenin Sürekliliği,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 610 İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 620 Uzman Çalışmalarının Kullanılması,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 800 Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 805 Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 810 Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler,
 • Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3420 Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri,
 • İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4400 Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler,
 • Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’da (Bağımsızlık Standartları Dâhil) yapılan değişikliklerin Türkiye Denetim Standartlarına yansıtılması amacıyla;
 • Kalite Kontrol Standardı (KKS) 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Mevzuatın Dikkate Alınması,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 600 Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil),
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları,
 • Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2400 Tarihî Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi,
 • Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3000 Tarihî Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri,
 • Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları ve
 • İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi’nde

yapılan değişiklikler,

Kurul Kararı olarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2021 hesap döneminde yapılacak denetimlerde uygulanacak söz konusu Türkiye Denetim Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yorumlar (0)
12
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Nisan 2021
İmsak 04:35
Güneş 06:09
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:57
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Erzurumspor 35 34
19. Başakşehir 33 33
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Tottenham 33 53
7. Liverpool 32 53
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@