banner79

banner80

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’ın (Bağımsızlık Standartları Dâhil) Türkiye Denetim Standartlarında Yaptığı Değişikler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

31.12.2020

DENETİM 04.01.2021, 11:08
Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’ın (Bağımsızlık Standartları Dâhil) Türkiye Denetim Standartlarında Yaptığı Değişikler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından geliştirilen Etik Kuralların Yapısı Projesi kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallarda (Bağımsızlık Standartları Dâhil) (Etik Kurallar) bazı revizyon çalışmaları yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Etik Kurallar yeniden yazılarak anlaşılması kolaylaştırılmış, etik hususlara ilişkin güncel gelişmelere yer verilmiş ve genişletilmiş bir kavramsal çerçeve sunulmuştur.

Yapılan revizyonlar neticesinde, diğer birçok Standartta da değişiklikler (KKS 1, BDS 200, BDS 220, BDS 240, BDS 250, BDS 260, BDS 570, BDS 600, BDS 610, BDS 620, BDS 700, BDS 705, BDS 706, BDS 720, BDS 800, BDS 805, BDS 810, SBDS 2400, GDS 3000, GDS 3402, GDS 3420, İHS 4400, İHS 4410) yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler;

 • Etik Kurallar’ın başlığında yapılan değişikliğin diğer Standartlara da işlenmesi,
 • Diğer Standartlarda Etik Kurallar’ın ilgili paragraflarına yapılan atıflara, Etik Kurallar’ın kodlamasında yapılan değişikliklerin işlenmesi,
 • Etik Kurallar’da alınacak önlemlere ve tehditlerin ele alınmasına ilişkin yapılan revizyonların diğer Standartlara da işlenmesi,

olarak özetlenebilmektedir.

Söz konusu Standartlardan Resmi Gazete’de Tebliğ olarak yayımlanmış olanların; Tebliğlerinin yürürlükten kaldırılması ve Kurul Kararı olarak yeniden yayımlanması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda,        

 • 24/03/2017 tarihli ve 30017 (M.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 14/02/2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 31/01/2014 tarihli ve 28899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:29 ‘un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 24/03/2017 tarihli ve 30017 (M.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 24/03/2017 tarihli ve 30017 (M.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706)’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 11/12/2017 tarihli ve 30267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800)’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 16/12/2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 11/12/2017 tarihli ve 30267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810)’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 10/12/2014 tarihli ve 29201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420)  Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 42’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 22/07/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 39’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 570 İşletmenin Sürekliliği,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 610 İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 620 Uzman Çalışmalarının Kullanılması,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 800 Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 805 Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 810 Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler,
 • Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3420 Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri,
 • İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4400 Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler,
 • Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’da (Bağımsızlık Standartları Dâhil) yapılan değişikliklerin Türkiye Denetim Standartlarına yansıtılması amacıyla;
 • Kalite Kontrol Standardı (KKS) 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Mevzuatın Dikkate Alınması,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 600 Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil),
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları,
 • Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2400 Tarihî Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi,
 • Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3000 Tarihî Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri,
 • Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları ve
 • İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi’nde

yapılan değişiklikler,

Kurul Kararı olarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2021 hesap döneminde yapılacak denetimlerde uygulanacak söz konusu Türkiye Denetim Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yorumlar (0)
11°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Ocak 2021
İmsak 06:47
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:53
Akşam 18:16
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@