Dijital dönüşümde alkışlar tüm paydaşlara!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı; bir yandan kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele etmek bir yandan da ekonomik aktiviteleri elektronik ortamda izleme, analiz etme ve vergiye gönüllü uyumu artırma amacıyla son 10 yılda, kâğıt ortamda düzenlenen ve tutulan mali belge (fatura, irsaliye, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu vb.) ve defterleri (yevmiye defteri, defteri kebir, işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, basit usul kayıtları) elektronik ortama taşıyarak dijital dönüşümde önemli çalışmaları başarı ile yürütmüş ve halen hız kesmeden bu çalışmaları yürüttüğünü görmekteyiz. Bu dönüşüm çalışmalarını yürüten Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tüm çalışanları, dönüşümün saha ve uygulama ayağını oluşturan ve en önemli paydaş olan muhasebe meslek camiası ile dijital dönüşüm çalışmalarında ülkemiz yazılım sektörünün temsilcileri ve çalışanları büyük alkışı hak ediyor. Emeklerine sağlık. Bu çalışmalar ile bir yandan kâğıt belge kullanımında önemli bir azalış sağlanarak maliyetlerde büyük tasarruflar sağlanmakta diğer yandan da daha az kâğıt kullanımı ve ağaç kesimi nedeniyle de çevreye önemli katkılar sağlanmaktadır.

Bugünkü yazımızda, süregelen bu dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında; mevcut idari düzenlemelere göre e-Belge ve e-Defter uygulamalarına ciro büyüklükleri veya bulunduğu sektör veya faaliyet alanları itibariyle 1.1.2022 tarihinden itibaren veya 2022 yılı içinde zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları ile bu mükellef gruplarının başvuru ve uygulamaya dahil olmak için izlemeleri gereken hazırlık çalışmalarına değineceğiz.


e-Belge ve e-Defter uygulamalarında kayıtlı kullanıcı sayısındaki büyük artış!

İlk defa 2010 yılında fatura belgesinin dijitalleştirilmesi ile başlayan ve yaklaşık 11 yıldır kesintisiz yürütülen dijitalleşme çalışmalarının özellikle son 5 yıldaki gelişimini göstermek bakımından aşağıdaki tabloya yer veriyoruz. Kayıtlı kullanıcı sayısındaki artış hızına dikkat…


 

Kimler zorunluluk kapsamında! 2022 Yılında Geçiş Zamanı…

e-Belge ve e-Defter uygulamalarına ilişkin genel esaslar, uygulamalara zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları ve uygulamaya geçiş zamanı hakkında detaylı bilgilere 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde1 ve 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde2 rastlamaktayız. Biz buradaki külliyattan özet yaparak; 2022 yılı başında veya 2022 yılı içinde e-Belge ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarını yazımızın sonundaki tabloda yer veriyoruz…
 

Uygulamalara başvurular da tabiiki elektronik ortamda!

Gelir İdaresi Başkanlığı dijital dönüşüm çalışmalarında önemli yer tutan e-Belge ve e-Defter uygulamalarına başvuruları da elektronik imza veya mali uygulamalar için özel olarak geliştirilen mali mühür sertifikası ile elektronik ortamda alıyor. Gerçek kişiler elektronik imza veya mali mühürden herhangi birini kullanarak, tüzel kişiler ise mali mührü kullanarak elektronik uygulamalara başvurularına elektronik ortamda gerçekleştirebilmektedir.

Başvuru ekranları ebelge.gib.gov.tr ve edefter.gov.tr internet adreslerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Başvurularınızı süresinde yapabilmek için öncelikle elektronik imza veya mali mühür temin işlemlerinizi de bir an önce başlatmanızda yarar var.

Elektronik imzalarınızı elektronik imza kuruluşlarından, mali mührünüzü ise Tübitak Kamu Sertifikasyon Merkezinden ilgili talep formlarınızı doldurarak en kısa sürede temin edebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Belge uygulamalardan yararlanmanız için size üç yöntemi de sunuyor. İster Başkanlığın ücretsiz olarak sunduğu Portal uygulamasını kullanın, ister Başkanlıktan izin alan yazılım sektöründe faaliyet gösteren özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemleri ve sundukları programlardan yararlanın ya da belirtilen güçlü bilgi işlem standartlarına sahipseniz kendi bilgi işlem sistemlerinizi GİB sistemleri ile entegre ederek uygulamaya dahil olun, takdir sizin…
 

Zorunluluk kapsamında olmazsanız da isteğe bağlı olarak e-Uygulamalara her zaman dahil olabilirsiniz!

Aklınıza takılmasın, yukarıda yer verilen elektronik belge ve defter uygulamaları isteyen her mükellefe açık. Zorunluluk kapsamına gerek ciro gerekse faaliyet alanları itibariyle girmeseniz dahi, isteğe bağlı olarak uygulamalara dahil olabilirsiniz. Bir kere alıştınız mı bir daha bırakamazsınız! e-Belge ve e-Defter uygulamaları ile bir yandan artık kağıt belge kullanımınız önemli ölçüde azalır ve defterlerinizi notere tasdik muamelesinden de kurtulursunuz. Ayrıca kağıt defter ve belgeler için tuttuğunuz arşiv ve depolardan da büyük ölçüde kurtulursunuz.

Diyoruz ki e-Uygulamalar geçin, rahat edin…


Gelir İdaresi Başkanlığı e-Belge uygulamaları kapsamını genişletme çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Belge uygulamalarına dahil olacak mükellef gruplarının kapsamını genişletmek amacıyla; 10/11/2021 tarihinde 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı’nı https://www.gib.gov.tr/node/154993 adresinde taslağın geliştirilmesi amacıyla görüş ve öneriye açmak amacıyla yayınlamıştır. Bu taslak ile hangi mükellef gruplarının yeni dönemde e-Belge uygulamalarına zorunlu olarak dahil edileceği hakkında açıklamalar yer almaktadır. Görüş ve önerilerinizi bildirmek için sınırlı zaman kaldı…
 

Dünya | Abdullah KİRAZ