Genel sağlık sigortası herhangi bir sigorta kolunda ya da bakmakla yükümlü olarak aktif sosyal güvencesi olmayanların dâhil edildiği bir sigorta türüdür. Bu kapsamda olanların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmaktadır.

Zorunlu olarak herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınması 1/1/2012 tarihinde başlamıştır. Ancak uygulamada özellikle 

Uygulamada kapsam dışı olarak adlandırılan banka sandıkları mensupları hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar hariç olmak üzere Türkiye'de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.

Buna göre, sigortalı çalışanlar, Bağ-Kur'lular, Memurlar, İsteğe Bağlı Sigortalılar, SGK'dan Aylık-Gelir Alanlar/Emekliler, 65 yaş aylığı / şeref aylığı alanlar, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ya da sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında olmayan, SGK'dan gelir ya da aylık almayan ya da bakmakla yükümlü olunan olmayan kişiler de gelir testi sonucuna göre primleri ya devlet ya da kendileri tarafından ödenerek genel sağlık sigortası kapsamındadır.

Diğer bir deyişle çalışması veya emekliliği/malulüyeti ve yahutta bakmakla yükümlü kişi olması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanan kişiler haricinde olan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar zorunlu olarak GSS kapsamındadır.

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyecekleri; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyecekleri gelir testi sonucuna göre belirlenmektedir.

GSS primi ödenip ödenmeyeceğinin tespiti için genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmaması nedeniyle GSS kapsamında resen tescil ettiğimiz kişilere durumlarını belirten bir tebligat gönderilmektedir.

Gelir tespitinde aile olarak aynı hane içinde yaşayan ve nüfus kayıtlarında yer alan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esas alınmaktadır. Buna göre; ana ve/veya babasıyla aynı adreste ikamet eden ve yaş koşulları nedeniyle ana/babanın bakmakla yükümlüsü konumunda olmayanların gelir testi yapılırken ana, baba ve çocuğun gelirleri hesaplamada dikkate alınmaktadır.

Ancak nüfus kayıtlarında göre ana ve babasından ayrı ikamet eden bakmakla yükümlülük durumu sona ermiş olanların gelir testi, ayrı olarak yapılmaktadır.

Aynı hanede yaşamayan ve öğrenimi nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan öğrenim görmesi nedeniyle 25 yaşını doldurmamış olanlar, gelir testinde aynı aile içinde değerlendirilmektedir.

Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı brüt aylık asgari ücretin 1/3'ünün (1.192,50.-TL) altında olduğunu düşünenler bu tebliğden itibaren 1 ay içinde gelir testi için yerleşim yerinin bulunduğu SYDV'ye müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer bir ifade ile hane içi kişi başına gelirleri asgari ücretin brüt tutarının (2021 yılı için 3.577,50.-TL) üçte biri olan 1.192,50.-TL'yi aşıyorsa 2021 yılında 107,33.- TL GSS primi ödenmesi gerekmektedir.

SGK GSS Prim borcu yapılandırması için 7326 sayılı Kanunun tanıdığı süre bugün sona erecek. Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacak olup, GSS prim borçları için vatandaşlarımızın başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak prim borcunun silinebilmesi için mutlaka gelir testine girilmesi gerekmektedir.

Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlar borcunu ödeyemeyecek durumda ise 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, gelir testi sonucunda hane içi kişi başına gelirleri asgari ücretin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Bu süre içerisinde, daha önce gelir testine girmesi gerektiği halde girmeyenler gelir testine girerek şartları sağlayanlar prim borçlarını sildirebileceği gibi, gelir testi yaptırıp prim ödeyemeyenler için de yapılandırma imkânı bulunuyor.

Daha önce hiç gelir testine girmeyen ve bu nedenle adına borç biriken kişiler, 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine başvurur ve hane içi gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunu tespit ettirirlerse prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

31 Aralık 2021 tarihine kadar anapara borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir. Diğer bir deyişle GSS borcunun 2021yılı sonuna kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı da silinmektedir.

Star | Resul KURT