banner79

banner80

Konut KDV iadesinde yeni sorun: İnşaat sınıfı

Konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinde son dönemde konut inşaatının sınıfı ile ilgili sorunlar yaşanmaya başladı..

MEVZUAT 15.03.2021, 09:01 15.03.2021, 09:06
Konut KDV iadesinde yeni sorun: İnşaat sınıfı

Geçtiğimiz haftayı “Ekonomi Reformu” beklentisi ile geçirdik. Nihayet, Cuma günü reformun ana başlıkları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklandı. Önümüzdeki günlerde ise sadece ana başlıkları açıklanan bu reformla ilgili yasa teklifleri TBMM’ye verilecek, ayrıntılar ancak o zaman öğrenilebilecek.

Biz de, bu tekliflerle ilgili ayrıntıları buradan siz değerli okuyucularımıza aktaracağız.

Bugünkü yazımız ise, müteahhitlerin KDV iadelerinde son günlerde karşılaşmaya başladıkları bir konu ile ilgili. KDV iadelerinde maalesef birçok sorunla karşılaşılıyor. Maliye bu sorunları aşmak için elinden gelen tüm çabaları gösterse de, bazı sorunlar ilgili yasal düzenlemelerden kaynaklanıyor! Bu düzenlemelerde değişiklik yapılmadığı veya söz konusu düzenlemeler yürürlükten kaldırılmadığı sürece, yaşanan sorunların ortadan kaldırılması da mümkün olamıyor.

Konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinde son dönemde konut inşaatının sınıfı ile ilgili sorunlar yaşanmaya başladı..
 

Konut KDV oranlarının tespitine ilişkin kriterler 2013 yılında geldi

Konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinde 2013 yılına kadar inşaat sınıfı ile ilgili bir sorun bulunmuyordu. Konutun net alanının 150 m²’den küçük olması, iade için yeterliydi.

Ancak, 6322 sayılı Kanunla 15 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere KDV Kanununun 28. maddesinde değişiklikle yapılarak, Bakanlar Kurulu’na (şimdi Cumhurbaşkanına), “İnşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için KDV oranı belirleme” yetkisi verildi.

Bakanlar Kurulu, bu yetkisini 2012/4116 ve 2017/9759 sayılı Kararnamelerle, Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde bulunan net alanı 150 m²’ye kadar olan konut teslimlerinde KDV oranını tespit etmek üzere iki defa kullandı ve gerekli olan kriterleri; konutun,

- Yapı ruhsatının alındığı tarih,
- Yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanunu’na tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri,
- İnşaat sınıfı,
-  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde olup olmaması olarak belirledi.

Söz konusu Kararnamelere göre, net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanununa göre tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

1) Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) 500 TL.nin altında olan konutların tesliminde yüzde 1,
b) 500 TL – 1.000 TL (1.000 TL hariç) arasında olan konutların tesliminde yüzde 8,
c) 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18,

2) Yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) 1.000 TL.nin altında kalan konutların tesliminde yüzde 1,

b) 1.000 TL – 2.000 TL. (2.000 TL dâhil) arasında olan konutların tesliminde yüzde 8,
c) 2.000 TL.nin üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18 KDV uygulanıyor.

KDV iadesinde inşaat sınıfı neden önemli?

Büyükşehirlerde 2013 yılından itibaren yapı ruhsatı alınarak inşa olunup teslimi yapılan konutlara uygulanacak KDV oranlarının tespitinde esas alınacak kriterlerden birisi de, inşaatın sınıfının, lüks veya birinci sınıf inşaat olması.

Lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılmayan yani, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf inşaat olarak yapılan net alanı 150 m2’nin altındaki konutların teslimleri söz konusu düzenleme kapsamına girmiyor, bunlara önceden olduğu gibi yüzde 1 KDV uygulanıyor.
 

Yapı ruhsatlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tebliğindeki sınıflama esas alınıyor

Belediyeler yapı ruhsatlarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her yıl yayınladığı “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”e göre veriyor, bu Tebliğdeki sınıflamaya göre inşaatın tabi olduğu yapı sınıfını ruhsat üzerinde ayrıca belirtiyorlar.

Söz konusu Tebliğde yapılar 5 sınıfa ayrılmış bulunuyor, konutlar III ve IV. Sınıf yapılarda yer alıyor. Ancak, Tebliğde lüks sınıf adı altında bir sınıflama yer almıyor. Birinci sınıf yapı grubunda ise; kümesler, büyük ve küçükbaş hayvan ağılları, barakalar, gölgelikler, çardaklar bulunuyor.
 

Maliye, sınıf tespitinin 1982 yılında yayınladığı Cetvel’e göre yapılmasını istiyor

Maliye, KDV oran uygulaması bakımından lüks veya birinci sınıf inşaat tespitinin, Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük, Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel ile 14 ve 64 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalara göre yapılmasını istiyor.

Söz konusu Cetvelde, lüks ve birinci sınıf inşaat şu şekilde tanımlanıyor:

- Lüks İnşaat: Dış duvarlar: mermer, çini, bakır kaplamalı, Çatı örtüsü: Bakır ve kurşun kaplamalı, ısı yalıtımlı, Tavan: İkiden fazla odası gizli ışıklandırma, ses tecritli asma tavan (sert ağaç, alüminyum, alçı vb.), İç duvarlar: İkiden fazla odası ısı ve ses yalıtımlı, sert ağaç kaplama, Taban (döşeme): İkiden fazla odası mermer ve benzeri tabii taş, ahşap parke, halı kaplamalı.

- Birinci Sınıf İnşaat: Dış duvarlar: Tabii (troverten vb.) ve suni taş, kaliteli ahşap ve metal kaplamalı, Çatı örtüsü: ısı yalıtımlı ve alüminyum kaplamalı çatı, Tavan: Püskürtme sıvalı, 1 veya 2 odası ahşap kaplama veya düz alçı sıvalı. İç duvarlar: İkiden fazla odası yağlı boya, yıkanır kağıt vb. madde ile kaplama vs.

Her iki düzenleme birbiri ile çelişiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Tebliğindeki inşaat sınıfları ile Maliye’nin esas alınmasını istediği Cetveldeki inşaat sınıfları birbirlerinden oldukça farklı. Maliye'nin esas alınmasını istediği Cetveldeki inşaat sınıfları, yaklaşık 40 yıl önceki malzemeler, teknoloji, inşaat kalitesi vs. esas alınarak belirlenmiş. Türkiye’de ve dünyada inşaat yapımında ve kalitesinde her şey o kadar değişti ki, 1982 yılı tanımını 2021‘de uygulamak, hatta bulmak mümkün değil.
 

Maliye, yapı ruhsatlarındaki inşaat sınıflarını kabul etmiyor

Maliye, yapı ruhsatlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği esas alınarak belirtilen yapı sınıflarını KDV oran tespiti ve KDV iadeleri için yeterli kabul etmiyor.

Maliye, inşaata başlamadan önce yapı ruhsatının alınmasını müteakip ilgili belediye başvurularak, inşaat sınıfının Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel’e göre tespit ettirilmesini ve bunu gösteren bir yazı alınmasını istiyor. Çünkü, inşaat sınıf tespiti, hem teslimi yapılacak konutlara uygulanacak KDV oranlarının tespiti hem de KDV iadeleri için son derece önemli.
 

Maliye, inşaat sınıfı tespit yazısı yoksa KDV iadelerinde sorun çıkarıyor

Maliye, belediyeden alınmış inşaat sınıfının Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel’e göre tespit ettirildiğini gösteren bir yazısı bulunmayan müteahhitlerin KDV iadelerini yapmayarak incelemeye sevk ediyor. KDV iadesini ise, vergi incelemesi sonucuna göre yapıyor ya da yapmıyor.
 

Vergi müfettişleri, inşaatın sınıfını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yaptırıyor

Vergi Müfettişlerinin, konut inşaatının sınıfının lüks veya birinci sınıf olup olmadığını tespit etmeleri teknik olarak mümkün bulunmuyor. Bu nedenle de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden inşaat sınıflarının Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel’e göre belirlenmesini istiyorlar. Gelecek cevaba göre de, vergi inceleme raporlarını yazarak, vergi dairelerine gönderiyorlar. Buraya kadar sorun yok.

Ancak, Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel’e göre ikinci ve üçüncü sınıf inşaat olması gereken konut inşaatları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından lüks veya birinci sınıf inşaat olarak kabul edilebiliyor. Bu durumda ise, uygulanacak KDV oranı yüzde 1’den yüzde 8 veya yüzde 18’e çıkabiliyor, talep edilen KDV iadesi ortadan kalkabiliyor.

Bu da, müteahhitleri iade isterken, cezalı KDV tarhiyatları ile karşı karşıya bırakabiliyor. İade almayı bekleyen müteahhitler, büyük bir hüsrana uğrayabiliyorlar. Sonra ne mi oluyor? Tabi ki, konu yargıya taşınıyor.
 

Sektör, düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasını istiyor

Son dönemde büyükşehirlerde kentsel dönüşüm alanları dışında teslimlerinde yüzde 1 ve 8 KDV uygulanacak konutların inşa edileceği arsa kalmadı ya da çok az kaldı.

Konut sektörü, büyükşehirlerdeki net alanı 150 m2’ye kadar olan konutların KDV oranının inşaatın sınıfına ve emlak vergisi değerine göre belirlenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasını istiyor.

Ben de dahil olmak üzere çok sayıda uzman da aynı görüşte!

Dünya | Abdullah TOLU

Yorumlar (0)
13
az bulutlu
Namaz Vakti 20 Nisan 2021
İmsak 04:37
Güneş 06:11
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:56
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Başakşehir 33 33
19. Gençlerbirliği 34 32
20. Erzurumspor 34 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@