banner79

banner80

17256 ve 27256 Kanun Numaralı Destek Uygulamaları

17256 ve 27256 Kanun numaralı belge karşılığında sigortalı bazında hesaplanan indirim tutarlarının işyeri emanet hesaplarında yer alması ve işyeri emanet hesaplarında yer alan paraların işverenlerin cari ay borçlarına mahsup yapılması için gerekli işlem adımları açıklandı.

SGK 03.05.2021, 08:20
17256 ve 27256 Kanun Numaralı Destek Uygulamaları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-41481264-207.02-24428096

Tarih: 27.04.2021

Konu : 17256 ve 27256 Kanun Numaralı Destek Uygulamaları


 

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 27 nci madde, 13 üncü maddesi ile de geçici 28 inci madde eklenmiş olup, anılan maddelere ilişkin uygulanan sigorta primi desteğine ilişkin usul ve esaslar 2020/49 sayılı ve 2020/50 sayılı Genelgeler ile açıklanmıştır.

Anılan destek kapsamında hazırlanan programlar işletime açılmış olmakla birlikte, işveren intra programlarında yer alan uygulamaların kullanılması hususunda aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.

1- 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 27 NCİ VE GEÇİCİ 28 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN DESTEK UYGULAMALARI

4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinde yer alan destekten yararlanacak işverenler için 17256 kanun numarası;

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinde yer alan destekten yararlanacak işverenler için 27256 kanun numarası;

seçilerek düzenlenecek belgelerde, destek karşılığı indirim tutarı sigortalının prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunmakla birlikte, belgede indirim olarak sağlanmadığından, indirim tutarı tahakkuk fişinde gösterilmemekte, tahakkuk fişinde “İndirim emanette gösterilmiştir” açıklama mesajı görüntülenmekte, gün karşılığı hesaplanan indirim tutarı ise sigortalı bazında işyeri emanet hesaplarında gösterilmektedir.

17256 ve 27256 kanun numaralı belge karşılığında sigortalı bazında hesaplanan indirim tutarları, bu kanun numaraları ile düzenlenen belgenin onaylanmasının ardından merkezden periyodik aralıklarla çalıştırılan sistem ile “İşveren İntra / Emanet / Aktarılmamış Emanet” menüsünde gösterilmekte ve ilgili dönemin cari ay borçlarına mahsup yoluyla işlem görmektedir.

Bununla birlikte, her ne kadar söz konusu emanet oluşturma ve mahsup işlemleri periyodik aralıklarla merkezden yapılmakta ise de Ünitenize müracaat eden işverenlerimizin mağduriyetine sebep olunmaması bakımından, belge verilen dönemin ya da geriye yönelik işleme alınan belgenin destek tutarlarının işyeri emanet hesaplarında yer alması için Ünitenizce İşveren İntra / Teşvikler ve Tanımlar menüsünde yer alan;

17256 kanun numaralı destek için “4447-Geçici 27. Madde Yeniden Hesaplama İşlemleri”;

27256 kanun numaralı destek için ise “4447-Geçici 28. Madde Yeniden Hesaplama İşlemleri”

menüsü vasıtasıyla işyeri için “Yeniden Hesapla” butonunun çalıştırılması gerekmektedir.

Yeniden hesapla butonunun çalıştırılması ile birlikte belge verilen sigortalı için hesaplanan destek tutarlarının emanet hesaplarda yer alması sağlanacaktır.

Bu işlem sonucunda emanet hesaplarda yer alan “17256 geçici 27. madde” veya “27256 geçici 28. madde” açıklamalı indirim tutarları, cari aylara ait belge verme süresi bitiminde sistem tarafından sadece cari dönem borçlarına mahsup edilecek olmakla birlikte Ünitenizce de mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.
 

2- GERİYE YÖNELİK BELGE DEĞİŞİKLİĞİ İLE 17256 VEYA 27256 KANUN NUMARALI BELGENİN İŞLEME ALINMASI İŞLEMLERİ:

“Tahakkuk Nedeni D” bölümü ile Üniteniz şube onay ekranlarında yer alan veya Ünitenizce işlemi başlatılan geriye yönelik teşvik değişikliği kapsamındaki belgenin Ünitenizce onay işleminin tamamlanmasının ardından, 17256 için “4447/Geçici 27. Madde Yeniden Hesaplama İşlemleri”, 27256 için “4447/Geçici 28. Madde Yeniden Hesaplama İşlemleri” menüsünde yer alan “Yeniden Hesapla” butonuna basılması ve teşvik değişikliği yolu ile sonradan işleme alınan 17256 veya 27256 kanun numaralı belgenin indirim tutarının işyeri emanet hesaplarında oluşturulmasının sağlanması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili işlem sıralaması;

1- xxxxx kanun numaralı belge iptal, yerine 17256 veya 27256 ek/asıl belgenin geriye yönelik işleme alınma aşamalarının tamamlanması,

2- İşveren intra – “Hatalı Teşvik Bildirimi Sorgulama Güncelleme” butonu ile güncelleme yapılması, (17256 veya 27256 nolu belgenin hatalı olması halinde hata listesinde yer alması sağlanacak)

3- Geriye yönelik işleme alınan 17256 veya 27256 kanun numaralı belgenin hatalı teşvik listesinde yer almadığının anlaşılması,

4- İşveren İntra – “4447/Geçici 27. Madde Yeniden Hesaplama İşlemleri (17256 kanun numarası için)” “4447/Geçici 28. Madde Yeniden Hesaplama İşlemleri (27256 kanun numarası için)” menüsünde yer alan “Yeniden Hesapla” butonuna basılması,

5- Geriye yönelik olarak işleme alınan 17256 veya 27256 nolu belgede kayıtlı sigortalı için farklı teşvik veya destekten yararlanılmaması gerektiğinden, işlem yapılan işyerinin asgari ücret desteğinden yararlanan işyeri olması halinde, asgari ücret desteğinin hesaplandığı dönemler için İşveren İntra – “6661 Asgari Destek Yeniden Hesaplama” menüsünde yer alan ekrandan, geriye yönelik işleme alınan dönemlere ait “Yeniden Hesapla” butonuna basılması, (yapılan işlem sonucunda eksi kayıt oluşması halinde “Yersiz Destek İçin Ek Tahakkuk Oluştur” butonunun çalıştırılması)

6- İşveren intra – “Emanet” menüsünde yer alan “Aktarılmamış Emanet” bölümünde oluşan “Geçici 27. madde-17256” veya “Geçici 28. madde-27256” açıklamalı emanet tutarının, ilgili dönem borcuna aktarılması,

Şeklinde olacaktır.

3- HATALI TEŞVİK LİSTESİNDE YER ALAN 17256 VEYA 27256 KANUN NUMARALI BELGENİN İPTALİ:

a) 17256 kanun numaralı belgenin hatalı teşvik listesinde yer alması:

17256 kanun numarasından yararlanılan dönemin hatalı teşvik listesinde yer alması halinde hata listesinde yer alan sigortalı için iptal ve yerine kanun numarasız belgenin işleme alınması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili işlem sıralaması;

1- 17256 kanun numaralı belge iptal, yerine xxxxx ek veya asıl belgenin işleme alınarak hatalı döneminin iptal aşamalarının tamamlanması,

2- İşveren İntra – “4447/Geçici 27. Madde Yeniden Hesaplama İşlemleri” menüsünde yer alan “Yeniden Hesapla” butonuna basılması,

– İlgili dönemin indirim tutarları işyeri borcuna mahsup edilmiş ise iptal 17256 kanun numaralı belgede iptali yapılan sigortalı için eksi kayıt oluşturulması sağlanacaktır.

– İlgili dönemin indirim tutarının işyeri borcuna mahsup edilip edilmediği, İşveren İntra-Emanet-Silinmiş Emanet menüsünden görüntülenebilmektedir.

– İlgili dönemin indirim tutarları işyeri borcuna mahsup edilmemiş ve halen aktarılmamış emanette duruyor ise iptal 17256 kanun numaralı belgede iptali yapılan sigortalı için henüz kullanılmamış emanet tutarının silinmesi ve “İndirim Tutarı İptal Edilmiştir Kullanılmamıştır” açıklama mesajı ile silinmiş emanete çekilmesi, sistem tarafından sağlanacaktır.

3- İşveren İntra – “4447/Geçici 27. Madde Yeniden Hesaplama İşlemleri” menüsünde yer alan ekrandan iptal 17256 kanun numaralı belgenin işleme alındığı dönem için eksi kayıt oluşmuş olması halinde “Yersiz Destek İçin Ek Tahakkuk Oluştur” butonunun çalıştırılması, (işyeri borcuna aktarılan 17256 kanun numaralı indirim tutarının borç olarak tahakkuk ettirilmesi sağlanacaktır)

4- İşveren intra – “Emanet” menüsünde yer alan “Aktarılmamış Emanet” bölümünün kontrol edilerek, iptal 17256 kanun numaralı belgenin işleme alındığı dönemde kullanılmamış indirim olup olmadığının kontrol edilmesi, olduğunun anlaşılması halinde ise eksi kayıt sebebiyle ek tahakkuk oluşturulan döneme aktarılması, varsa kalan borç tutarının işverenden tahsil edilmesi,

5- İşveren İntra – “Hatalı Teşvik Bildirimi Sorgulama Güncelleme” menüsü ile güncelleme butonunun çalıştırılması ve hata listesinin güncellenmesi,

6- İşlem yapılan işyerinin asgari ücret desteğinden yararlanan işyeri olması halinde asgari ücret destek uygulaması yapılan dönemler için, 17256 kanun numaralı belgede kayıtlı sigortalı için asgari ücret desteği hesaplanmamış olacağından, belgenin iptal edilerek yerine xxxxx kanun numaralı belgenin işleme alınması durumunda, sigortalının gün sayısının asgari ücret desteği için hesaplamaya dahil olması gerekiyor ise İşveren İntra – “6661 Asgari Destek Yeniden Hesaplama” menüsünde yer alan ekrandan, iptal 17256 kanun numaralı belgenin işleme alındığı dönem için “Yeniden Hesapla” butonunun çalıştırılması,

Şeklinde olacaktır.

b) 27256 kanun numaralı belgenin hatalı teşvik listesinde yer alması:

27256 kanun numarasından yararlanılan dönemin hatalı teşvik listesinde yer alması halinde hata listesinde yer alan sigortalı için iptal ve yerine kanun numarasız belgenin işleme alınması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili işlem sıralaması;

1- 27256 kanun numaralı belge iptal, yerine xxxxx ek veya asıl belgenin işleme alınarak hatalı döneminin iptal aşamalarının tamamlanması,

2- İşveren İntra – “4447/Geçici 28. Madde Yeniden Hesaplama İşlemleri” menüsünde yer alan “Yeniden Hesapla” butonuna basılması,

– İlgili dönemin indirim tutarları işyeri borcuna mahsup edilmiş ise iptal 27256 kanun numaralı belgede iptali yapılan sigortalı için eksi kayıt oluşturulması sağlanacaktır.

– İlgili dönemin indirim tutarının işyeri borcuna mahsup edilip edilmediği, İşveren İntra-Emanet-Silinmiş Emanet menüsünden görüntülenebilmektedir.

– İlgili dönemin indirim tutarları işyeri borcuna mahsup edilmemiş ve halen aktarılmamış emanette duruyor ise iptal 27256 kanun numaralı belgede iptali yapılan sigortalı için henüz kullanılmamış emanet tutarının silinmesi ve “İndirim Tutarı İptal Edilmiştir Kullanılmamıştır” açıklama mesajı ile silinmiş emanete çekilmesi, sistem tarafından sağlanacaktır.

3- İşveren İntra – “4447/Geçici 28. Madde Yeniden Hesaplama İşlemleri” menüsünde yer alan ekrandan iptal 27256 kanun numaralı belgenin işleme alındığı dönem için eksi kayıt oluşmuş olması halinde “Yersiz Destek İçin Ek Tahakkuk Oluştur” butonunun çalıştırılması, (işyeri borcuna aktarılan 27256 kanun numaralı indirim tutarının borç olarak tahakkuk ettirilmesi sağlanacaktır)

4- İşveren intra – “Emanet” menüsünde yer alan “Aktarılmamış Emanet” bölümünün kontrol edilerek, iptal 27256 kanun numaralı belgenin işleme alındığı dönemde kullanılmamış indirim olup olmadığının kontrol edilmesi, olduğunun anlaşılması halinde ise eksi kayıt sebebiyle ek tahakkuk oluşturulan döneme aktarılması, varsa kalan borç tutarının işverenden tahsil edilmesi,

5- İşveren İntra – “Hatalı Teşvik Bildirimi Sorgulama Güncelleme” menüsü ile güncelleme butonunun çalıştırılması ve hata listesinin güncellenmesi,

6- İşlem yapılan işyerinin asgari ücret desteğinden yararlanan işyeri olması halinde asgari ücret destek uygulaması yapılan dönemler için, 27256 kanun numaralı belgede kayıtlı sigortalı için asgari ücret desteği hesaplanmamış olacağından, belgenin iptal edilerek yerine xxxxx kanun numaralı belgenin işleme alınması durumunda, sigortalının gün sayısının asgari ücret desteği için hesaplamaya dahil olması gerekiyor ise İşveren İntra – “6661 Asgari Destek Yeniden Hesaplama” menüsünde yer alan ekrandan, iptal 27256 kanun numaralı belgenin işleme alındığı dönem için “Yeniden Hesapla” butonunun çalıştırılması,

Şeklinde olacaktır.

c) 17256 veya 27256 kanun numaralı belgenin “Yersiz Destek İçin Ek Tahakkuk Oluşturulmalı” açıklama mesajı ile hatalı teşvik listesinde yer alması:

Bazı ünitelerimizce 17256 veya 27256 kanun numaralı iptal belgenin işleme alındığı, ancak “4447/Geçici 27. Madde Yeniden Hesaplama İşlemleri” veya “4447/Geçici 28. Madde Yeniden Hesaplama İşlemleri” menüsünden “Yersiz Destek İçin Ek Tahakkuk Oluştur” butonuna basılmadığı ve dolayısıyla hatalı teşvik listesinde “Yersiz Destek İçin Ek Tahakkuk Oluşturulmalı” mesajlı hata listesinin sistemden güncellenmediği anlaşılmıştır.

17256 veya 27256 kanun numaralı belgenin hatalı teşvik listesinde “Yersiz Destek İçin Ek Tahakkuk Oluşturulmalı” açıklama mesajı ile yer aldığının görülmesi halinde;

17256 kanun numarası için “4447/Geçici 27. Madde Yeniden Hesaplama İşlemleri” menüsünde yer alan “Yersiz Destek İçin Ek Tahakkuk Oluştur” butonunun çalıştırılması,

27256 kanun numarası için “4447/Geçici 28. Madde Yeniden Hesaplama İşlemleri” menüsünde yer alan “Yersiz Destek İçin Ek Tahakkuk Oluştur” butonunun çalıştırılması,

Gerekmektedir.
 

4- MAHSUP İŞLEMLERİ

17256 veya 27256 kanun numaralı belge için sağlanan ve emanet hesaplarda yer alan/alacak olan destek tutarları her ne kadar merkezden periyodik aralıklarla çalıştırılacak sistem ile 17256 veya 27256 kanun numaralı belge verilen döneme ait cari ay prim borçlarına otomatik olarak mahsup edilmekte ise de söz konusu mahsup işleminin Ünitenizce de yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, Kurumumuzca merkezden çalıştırılması beklenmeksizin Ünitenizce 17256 veya 27256 kanun numaralı belgenin işleme alındığı döneme ait tahakkuk eden dönem borcunun 17256 kanun numarası için “Geçici 27. madde”, 27256 kanun numarası için “Geçici 28. madde” açıklamalı emanet tutarlarının Ünitenizce işyeri borcuna aktarılması mümkündür.

Ancak, bu işlemlerin yapılması sırasında gerek cari aya ait işveren tarafından düzenlenen belgenin, gerekse Ünitenizce geriye yönelik belge değişikliği yoluyla işleme alınan 17256 veya 27256 kanun numaralı belgenin onaylanmasının ardından, yukarıda açıklanan “Yeniden Hesapla”, “Hatalı Teşvik Güncelleme” menülerin kullanılmasını müteakip işyeri borcuna mahsup işleminin yapılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, bazı ünitelerimizce 17256 veya 27256 kanun numaralı belgelerin işleme alınmasından sonra belge karşılığı indirim tutarlarının işyeri borcuna mahsup edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, yersiz destek için ek tahakkuk oluşturulduğu ve oluşan ek tahakkukun 3270 ekranından silindiği, işlemlerin yeni baştan işleme alındığı anlaşılmış olup, yersiz destek hesaplaması yapılan dönemlere ait ek tahakkukun 3270 ekranlarından silinmemesi, silinmiş olduğunun anlaşılması halinde ise ilgili döneme ait işlem tamamlandıktan sonra mutlaka silinen borç tutarı kadar ek tahakkukun yeniden 3270 ekranından oluşturulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

Yorumlar (0)
15
hafif yağmur
Namaz Vakti 06 Mayıs 2021
İmsak 04:08
Güneş 05:49
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:12
Yatsı 21:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 37 81
2. Fenerbahçe 37 76
3. Galatasaray 37 75
4. Trabzonspor 37 64
5. Sivasspor 37 58
6. Alanyaspor 38 57
7. Hatayspor 37 57
8. Gaziantep FK 37 54
9. Göztepe 37 51
10. Karagümrük 37 51
11. Konyaspor 37 45
12. Rizespor 37 45
13. Antalyaspor 38 43
14. Başakşehir 37 43
15. Malatyaspor 37 41
16. Kasımpaşa 37 40
17. Kayserispor 37 39
18. Ankaragücü 37 38
19. Erzurumspor 38 37
20. Gençlerbirliği 37 35
21. Denizlispor 37 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 33 50
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 33 39
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 33 29
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 33 8
Takımlar O P
1. Man City 34 80
2. M. United 33 67
3. Leicester City 34 63
4. Chelsea 34 61
5. West Ham 34 58
6. Tottenham 34 56
7. Liverpool 33 54
8. Everton 33 52
9. Arsenal 34 49
10. Aston Villa 33 48
11. Leeds United 34 47
12. Wolverhampton 34 42
13. Crystal Palace 33 38
14. Brighton 34 37
15. Southampton 33 37
16. Burnley 34 36
17. Newcastle 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 34 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 34 76
2. Real Madrid 34 74
3. Barcelona 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 34 53
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Granada 34 45
9. Athletic Bilbao 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Osasuna 34 40
12. Cádiz 34 40
13. Levante 34 38
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 34 31
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 34 30
19. Elche 34 30
20. Eibar 34 26
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@