01.10 2021 Tarihinde AKP’li milletvekillerinin, Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun tasarısı bütçe komisyonundan geçerek meclise indi.Yapılan bazı değişiklikler şöyledir.

- Basit usul tamamen kalktı

Kanun tasarısının birinci maddesi ile kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin  46. Maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden istisna edildi.Bilindiği üzere gelir vergisi  Kanunun 47 ve 48. Maddesinde bazı hadler belirtilmektedir.Buna göre 01.01.2021 tarihinden itibaren 240.000 TL yıllık satış hasılatını aşmayan mükellefler vergiden tamamen istisna edilmiştir. Bu mükellefler bu gelirleri için her hangi bir beyan vermek durumunda değillerdir.Bu mükellef sayısını  yaklaşık  800 Bin civarında olduğu belirtilmektedir. Yıllık 36.000TL civarında ücret geliri olanvergilendirirken , 240.000 TL  hasılatın vergi dışı bırakılması ne kadar adildir bilemiyorum.

-İnternet üzerinden gelirler vergi kapsamına alındı.

İnternet ortamından metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan ve bu nedenle bir    gelir elde edenlerin, elde ettikleri gelirler vergiden istisna.

Ancak bu istisna şarta bağlı bir istisna. Bu istisnadan yararlanmak için bir bankada hesap açılması, tüm gelirlerin bu hesap aracılığı ile tahsil edilmesi gerekmektedir. Bankalar  bu hesaba gelen gelirler üzerinden % 15 oranında  Gelir Vergisi kesintisi yapacaklar ve beyan edip ödeyeceklerdir. Dolayısıyla bu tür gelir elde edenlerin beyanname vermek, defter tutmak v.s  gibi yükümlülükleri bulunmamaktadır.

-Yıllık gelir ve Kurumlar Vergisi beyan dönemleri değişiyor.

 Bilindiği üzere gerçek usulde Gelir Vergisi Mükellefleri yılda 4 defa Geçici Vergi beyanı vermekte. Her yıl ile ilgili olarak bir sonraki yıl Mart ayında Gelir Vergisi , Nisan ayında da Kurumlar Vergisi yönünden beyanlar yapılmaktadır.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, Geçici Vergiler üç döneme düşürülmüştür. En son Şubat ayında verilen 4. Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmıştır. Ancak buna karşılık Gelir Vergisi beyanı Mart’tan – Şubat’a , Kurumlar Vergisi beyanıda  Nisan’dan – Mart ‘a indirilmiştir.

Bilindiği üzere Geçici Vergi  beyanlarında bilanço çıkarma zorunluluğu bulunmuyordu. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyanlarının bir ay öne alınması bilançoların bir ay önce hazırlanma zorunluluğunu getirmektedir. Bu durumda işletmeler ve mali müşavirler için önemli bir sıkıntı doğuracaktır.

- Vergi incelemelerinin işyerinde yapılması esas anlayışı kaldırıldı.

Vergi usul Kanununun 139. Maddesinde değişiklik yapılarak incelemenin incelemeye tabiolanın işyerinde ibaresidairede’ şeklinde değiştirilmiştir.

Dolayısıyla çok önemli bir mükellef hakkı ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bilindiği üzere mükellef hakkı olarak bilinen değerler, adil,eşit, ve saygılı hizmet alma hakkı, inceleme hakkında bilgi alma hakkı, bilgilerin gizliliği hakkı  gibi haklardır. Defterlerin işyerinde incelenmesi hakkı da bu kapsamda bir haktır. Bu hak 72 yıldan beri mevcuttu.Her ne kadar denetim elemanları bu hakkın kullanımında hep olumsuz bir tavır izleselerde, işverenler bu hakkı istediklerinde kullanmaları mümkündü. Şimdi tamamen inceleme elemanının tercihine bırakılmıştır. Oysa inceleme sadece defter kayıtları üzerinde incelemek değildir.Bütünüyle işletme hakkında bir fikire sahip olmak ve buna göre değerlendirme yapmaktır. Sadece masa başında defter inceleyerek yapılan inceleme ile olayın gerçek mahiyetinin kavrandığı tartışma konusu olacağı kaçınılmazdır.

Diğer değişiklerle ilgili değerlendirmeleri sonraki haftalara bırakırken iyi hafta dileklerimi sunarım.