Borç Sınırı

İstekli/Borç Türü

01/01/2024-30/09/2024

ARASI GEÇERLİ

01/10/2024 TARİHİNDEN

İTİBAREN GEÇERLİ

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olmayan Tüzel Kişi)

450.056,25

5.000 TL

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olan Tüzel Kişi)

900.112,50

5.000 TL

4-a ve 4-c Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Tüzel

Kişi ve Sadece 4-a Kapsamındaki Sigortalılar İçin)

450.056,25

5.000 TL

4-a ve 4-c Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Tüzel

Kişi ve Sadece 4-c Kapsamındaki Sigortalılar İçin)

450.056,25

5.000 TL

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olmayan Gerçek Kişi ve 4-b Kapsamında Sigortalısı)

450.056,25

5.000 TL

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Gerçek Kişi ve 4-b Kapsamında Sigortalısı / 4-b Sigortalılığı İçin)

60.007,50

5.000 TL

4-b Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü ve Genel Sağlık Sigortası

60.007,50

5.000 TL

Kamu İhale Kanunu kapsamında iş alacaklar/alacak olan işverenlerin söz konusu tebliği gözden geçirmelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Editör: Hakan UYSAL