Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içerisinde sınav adının ve itiraz edilen modüllerin yazılı olduğu dilekçe ile itiraz ücreti olarak 50,00 TL’nin Kurum hesabına yatırılması suretiyle Kurumumuza yapılacaktır. Kurumumuz söz konusu itirazları en geç 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak adaylara bildirecektir.

19 Kasım 2023 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız.