07 Temmuz 2023 Tarihli                         Resmi Gazete                                    Sayı: 32241

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 7343

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 94 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Temmuz 2023
 

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 

6/7/2023 TARİHLİ VE 7343 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden % 0 oranında tevkifat yapılır.”

MADDE 2– Bu Karar, yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen paylara ilişkin olarak uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.