29 Aralık 2022 PERŞEMBE                  Resmî Gazete                              Sayı : 32058

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6618

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

28/12/2022 TARİHLİ VE 6618 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan “31/12/2022” ibareleri “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aym Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/12/2022” ibareleri “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aym Kararın geçici 4 üncü maddesinde yer alan “31/12/2022” ibaresi “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aym Kararın geçici 5 inci maddesinde yer alan “31/12/2022” ibaresi “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.