Bilindiği üzere, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurumumuza verilen en önemli yetki ve görevlerden biri gözetimdir. Mevcut düzenlemeler çerçevesinde Kurumumuzca yürütülen gözetim faaliyetlerinin bir ayağını uzaktan gözetim faaliyetleri oluşturmaktadır.

Uzaktan gözetim faaliyetleri, denetim kuruluşları ile denetçiler tarafından Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde Kurumumuza yapılan bildirimlerde mevzuata aykırı bir durumunun bulunup bulunmadığının kontrollerini kapsamaktadır. Bu kapsamda, denetim kuruluşları ile denetçiler tarafından Kurumumuza yapılan sözleşme, denetim raporu, mesleki sorumluluk sigortası ve şeffaflık raporu ile son takvim yılına ait gelirlere ilişkin bildirimler başta Bağımsız Denetim Yönetmeliği olmak üzere mevzuatta düzenlenen yükümlülüklere aykırı bir durumun bulunup bulunmadığı yönünden kontrol edilmekte, yapılan kontrollerin sonuçları ise çeşitli vasıtalarla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Söz konusu vasıtalardan biri olan bu rapor, uzaktan gözetim faaliyetleri çerçevesinde her bir bildirim türü bazında kontrolü yapılan gözetim konularına, “2021 Dönemi Gözetim Faaliyetleri” uyarınca bildirimler üzerinde yapılan kontrollerin sonuçlarına ve yıllar itibariyle kontrol edilen bildirim ile tespit edilen bulgu sayılarına ilişkin bilgiler içermektedir.

Kurumsal temel değerlerimizden biri olan “şeffaflık” anlayışımız gereğince hazırlanan bu raporun tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını diliyor, Kurumumuzca yürütülen uzaktan gözetim faaliyetlerinin icrasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

2021 Dönemi Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporuna ulaşmak için tıklayınız.