Asgari ücrete yapılan %54.5 orandaki artışın gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına yansıtıldığını belirtti. Buna göre yeni gelir vergisi tarife ve dilimleri aşağıdaki şekilde olmuştur:

2023 Gelir Vergisi Dilimleri Tablosu

VERGİ DİLİMLERİ  2023 VERGİ TARİFESİ 2023 VERGİ ORANI
1. Dilim 70.000 %15
2. Dilim 150.000 %20
3. Dilim (Diğer) 370.000 %27
3. Dilim (Ücretli) 550.000  %27
4. Dilim 1.900.000 %35
5. Dilim 1.900.000 ve üzeri  %40

2023 Yemek ve Yol Yardımları ise;

“Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.” açıklamasında bulundu.

2023 Gelir ve Damga Vergisi İstisnaları ise;

“2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.” açıklamasında bulundu.