SGK PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI :1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 333,60 (üç yüz otuz üç lira altmış kuruş) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

Günlük kazanç alt sınırı : 333,60 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 10.008,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : : 2.502,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı: : 75.060,00 TL