2023 Yılı verilerinde baz alınacak olan yeniden değerleme oranını belirleyen Genel Tebliğ yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 24 Kasım 2022 Tarih ve 32023 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

***

2023 Yılı için uygulanacak defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerini hesaplamak için 2022 yılı verilerine göz atmamız gerekiyor.

21 Kasım 2021 Tarih ve 31696 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VUK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 534)

ile;  


2022 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ; 

1- Yıllık

 

 

-Alış tutarı

:

400.000.- TL

-Satış tutarı

:

570.000.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

200.000.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı

:

400.000.- TL

 olarak belirlenmişti...


Yukarıdaki verileri baz alarak 2023 Yılı için uygulanacak resmi olmayan rakamlar muhtemelen aşağıdaki gibi olacaktır; 

2023 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ; Açıklanan Yeniden Değerleme Oranı ; % 122,93

1- Yıllık

 

 

-Alış tutarı

:

891.720.- TL

-Satış tutarı

:

1.270.701.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

445.860.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı

:

891.720.- TL

 

BUNA GÖRE 2023 YILI ; 

1)- İŞLETME ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI:

VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATANLAR

2022 Yılı Yıllık Alış tutarı: 891.720.-TL (%20) fazlası = 1.070.064.- TL VEYA

2022 Yılı Yıllık Satış tutarı: 1.270.701.- TL (%20) fazlası = 1.524.841,20.- TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.
 

VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR (HİZMET SATIŞIYAPANLAR)

2022 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 445.860.- TL (%20) fazlası = 535.032.-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.
 

VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR 

2022 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 891.720 TL (%20) fazlası = 1.070.064.-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

ANEKDOT; 

DEFTER BEYAN (İşletme) ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ İÇİN; 

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md. 180) 
 

BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME (DEFTER-BEYAN) ESASINA DÖNÜŞ İÇİN;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olursa veya arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler. (VUK md. 179) 
 

Meslek Mensupları ve vergi mükelleflerine yardımcı olmak amacıyla hazırlamış olduğum bu veriler resmi olmayıp, Resmi rakamları içerecek olan VUK Genel Tebliği yayımlandıktan sonra netleşeceğini hatırlatır, iyi çalışmalar dilerim...

Sağlıcakla kalınız...