Değerli Meslektaşlarım;

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre hazırlanan “2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi” 2022 yılı ücretleri yüzde 85 artırılarak 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyondan en çok etkilenen sektörlerin başında, işlerini büyük bir özveriyle yerine getiren Mali Müşavirler gelmektedir. Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ortaya çıkan yüksek maliyetlere rağmen ücret tarifemizde bu dönemde de gerçekleşen enflasyon oranında bir artış olmamıştır. Bu durum üyelerimizin büyük ekonomik kayıplar vermesine sebep olmaktadır. Yayımlanan ücret tarifesi dönemin ekonomik koşullarına uygun olmayıp verdiğimiz hizmetin karşılığı olmaktan uzak kalmıştır.

Son yıllarda Ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde; 2017 yılı ile 2022 yılları arasında asgari ücret tarifemiz yüzde 95 arttırılmasına rağmen aynı yıllar dikkate alındığında;

• Asgari ücretlerin işverene olan maliyetlerindeki değişimi yüzde 247,
2023 yılı artışı dahil edildiğinde yüzde 590,
• Üretici fiyat endekslerindeki değişim yüzde 296, tüketici fiyat endekslerindeki değişim yüzde 155 ve bu iki endeksin ortalamasındaki değişimler yüzde 224,
• Enerji fiyatlarındaki değişimler yüzde 745,
• Doları kurundaki değişimler yüzde 393,
• Kâğıt fiyatlarındaki değişimler yüzde 300,
Oranında artmıştır.

2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerde yapılan artışlar dahi yeniden değerleme oranı üzerinden yüzde 122.93 olarak gerçekleşmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde; Odalarımız ve TÜRMOB tarafından 2023 yıllı asgari ücret tarifemiz için makul düzeyde telafi edici bir artış talep edilmesine rağmen yüzde 85 artış ile sonuçlanmıştır.

Değerli Meslektaşlarım,

2023 yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin 2022 yılı için yayınlanan asgari ücret tarifesindeki tutarların en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 oranında artırılarak uygulanması yönünde "Tavsiye Edilen Asgari Ücret Tarifesi" olarak üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla.


Erol Demirel
Başkan

Eklere ulaşmak için tıklayın;
2023 YILINDA İSTANBULDA UYGULANACAK TAVSİYE EDİLEN ÜCRET TARİFESİ
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2023 YILI ÜCRET TARİFESİ