Tarih: 29/03/2024

Sayı: KVK-65 / 2024-1 / Yatırım İndirimi - 51

 T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                                           

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /65

Konusu       

:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi    

:

29/03/2024

Sayısı   

:

KVK-65 / 2024-1 / Yatırım İndirimi - 51

İlgili olduğu maddeler           

:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   

:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

                            

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,55 (yüzde yedi virgül ellibeş) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı