Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde “Ekler” kulakçığının “Ayrıntılı Bilanço” başlıklı bölümünde “Pasif” sütununda yer alan “V. Özkaynaklar” hesap grubunda “B. Sermaye Yedekleri” alt hesap grubunda bulunan “5. Diğer Sermaye Yedekleri” başlıklı alt hesap grubundan sonra gelmek üzere “6. Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabı ve 7. Demirbaş Makine ve Teçhizat Özel Karşılık Hesabı” başlıklı alt hesap grupları eklenmiştir. Mükelleflerimizin BDP programını güncellemeleri gerekmektedir.
https://ebeyanname.gib.gov.tr/ebyn.exe