21 Aralık 2022 ÇARŞAMBA                  Resmî Gazete                              Sayı : 32050

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6584

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 96 ncı maddesinin (C) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

20 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

20/12/2022 TARİHLİ VE 6584 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin (I) numaralı bendinin;

a)      (1) numaralı alt bendinde yer alan yerli film göstermelerinden alman eğlence vergisi oranı,

b)      (2) numaralı alt bendinde yer alan yabancı film göstermelerinden alman eğlence vergisi oranı,

c)      (4) numaralı alt bendinde yer alan spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alman eğlence vergisi oranı,

%0 olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.