Altı gün sonra 2022 yılını geride bırakıp, bizim için çok önemli olan Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız 2023 yılına gireceğiz. Bugün 2023 yılında ne kadar vergi ödeyeceğiz sorusunun yanıtını Meclis'te kabul edilen Bütçe Kanunu çerçevesinde sizlere tablo halinde aşağıda sunacağım.

Ek Bütçe Kanunu ile nerdeyse yıl ortasında yeni bir bütçe yapılan 2022 yılının açıklanan 11 aylık sonuçlarına göre; 2.185.950.000 TL olarak belirlenen vergi tahsilat hedefinin 2.141.772.000 TL'lik bölümüne ulaşıldı. Aralık ayı rakamları ile birlikte hedefin aşılacağını şimdiden söylemeliyim.

Enflasyon, ithalat ve Kur Korumalı Mevduat…

Yukarıdaki tablo 2022 yılındaki tablonun bir benzerinin 2023 yılında da devam edeceğini gösteriyor. Enflasyon nedeniyle yükselen katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi matrahları üzerinden tüketicilerin cebinden parayı almaya devam. Patlayan ithalat nedeniyle, ithalde alınan katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve gümrük vergileri şahane.

Kur Korumalı Mevduat uygulaması 31.12.2023 tarihine kadar uzatıldı. Bankalar kazanacak, kazandıklarının %25'ini kurumlar vergisi olarak Maliye'ye ödeyecekler. Kur Korumalı Mevduat için vergi gelirlerinden yapılan ödemeyi görmesek de olur!

Yazımın başlığında yer alan rakamdan 2023 yılında vergilerden yapılacak red ve iadeleri düşünce; bu rakam 474 milyar 201 milyon TL'dir. Net vergi tahsilat hedefi 3 trilyon 200 milyar TL olmaktadır.

Yukarıdaki tablo ve bütçe ile ilgili diğer parametreler dikkate alındığında 2023 yılında;

– Kamu giderlerinin yüzde 85'i vergilerle karşılanacak,

– Bütçe giderlerinin yüzde 40'ı cari transferlere ve yüzde 23'ü personele harcanacak,

– Bütçe açığı 660 milyar TL ve faiz giderleri 565 milyar TL olacak,

– Bütçeyi yine tüketiciler finanse edecek.

Yani, aynı hamam aynı tas…

Sözcü | Nedim TÜRKMEN