4/1-a (SSK) , 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c (memur) çalışması olanlara 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlara çalışma hayatı boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekli maaşı bağlanacaktır. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren çalışanların emeklilik maaşı hesaplama şekli ve oranlarının standart hâle getirildiğinin altını çizelim.

Bu tarihten önce sigortalı olanlar ise son 7 yıllık fiilî hizmet süresi içinde fiilî hizmet süresi fazla statüden, hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüden emekli maaşı bağlanacaktır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı çalışmaları olanların diğer statülere göre SSK’dan daha az primle emekli olmalarının mümkün olduğunu belirtelim.

Emeklilikten sonra emeklilik aylığını kestirip yeniden çalışmaya başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bağlanacak yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak artışlar uygulanarak yeni aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşacaktır.
 

"BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA"

“İlk defa 06.03.1995 tarihinde çalışmaya başladım. Temmuz/2022 ayında yaşımı büyüttüm. Erken emekli olabilir miyim?” Hidayet Y.

Hidayet Bey, emeklilik için doldurmanız gereken yaş şartı hesaplanırken ilk defa çalışmaya başladığınız tarihte nüfus kütüğüne kayıtlı bulunan doğum tarihiniz esas alınacaktır. Bu tarihten sonra yapılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.
 

EYT’den de maaş alabilir miyim?

“İsa Abi, 23 Nisan 2020 tarihinde SSK’dan malulen emekli oldum. Ben de EYT’liyim. EYT’den de emekli maaşı alabilir miyim?” Nurettin İ.

Nurettin İ. Bey, SGK hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığını bağlamaktadır. Bu bağlamda EYT kanunu çıkarsa yaşlılık emeklilik aylığına başvurabilirsiniz.

Bu aylık daha yüksekse sadece bu aylığı alabilirsiniz. Malullük aylığınız ise kesilir. Özetle aynı anda iki aylığı alamazsınız.
 

Nasıl promosyon alabilirim?

“27 Eylül 2022 günü emeklilik başvurusu yaptım. Promosyon nasıl alınır?” Ahmet E.

Ahmet E. Bey, SGK’dan gelir/aylık alanlara promosyon ödeme işlemleri bankalar/PTT sorumluluğunda bulunmaktadır. Bunun için Emeklilik aylık/gelir aldığınız banka/PTT şubesine başvurmanız gerekmektedir.

Hemen hatırlatalım. Promosyon ödemesi 3 yıllıktır. Bankalar/PTT promosyon ödemesini, kişinin, gelir/aylıklarını 3 (üç) yıl süre ile aralıksız olarak tercih ettiği Bankadan/PTT’den almaya devam etmesi ve düzenlenen Taahhütnameyi imzalaması şartıyla promosyon talebinde bulunanlara yapmaktadır. Başka bir şart arayamazlar.

           ***

Sürekli bakıma muhtaç çocuk emeklilikte avantaj sağlar mı?” Yeliz H.

Yeliz H. Hanım, SSK’lı bir anne olarak elbette emeklilikte avantajlı olacaksınız. Keza SGK mevzuatına göre, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilmektedir.

Dolayısıyla ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara bu yöndeki bir uygulama ile tabi oldukları emeklilik şartlarından daha erken aylık bağlanması imkânı bulunmaktadır.
 

İş kazasından ölen babadan kaç maaş bağlanır?

Nursu G. Hanım, SGK iş kazası ölümlerinde prim ve yaş şartı aramadan gelir bağlamaktadır. Ölüm sigortasından da şartları varsa ikinci bir maaş bağlanabilir. Bunun için ölen babanızın;

  •  En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
  • 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Diğer yandan kız çocuklarına maaş bağlanması için;

  • SGK kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,
  • Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,
  • Evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır.

Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmadığının altınız çizelim.