Değerli Meslek Mensubumuz

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31’inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kâr Payı Desteği Hakkında Duyuru ile aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

11.11.2022 tarihli Duyuru ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 31’inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu maddeyle sağlanan kredi faiz veya kâr payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Bu madde kapsamına giren işyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanır.” hükmünün yer aldığı,

Destek uygulamasına ilişkin usul ve esasların 09.07.2021 tarihli ve 2021/24 sayılı Genelgede açıklandığı,

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 30.06.2022 tarihine kadar kredi kullanan işverenlerce, Kurumumuz sistemlerinde yer alan teşvik tanımlama ekranlarında "7319- 4447 Sayılı Kanun Geçici 31.Madde - Kredi Faiz veya Kâr Payı Desteği" menüsü ile sisteme tanımlanmış sigortalılardan en fazla 5 sigortalı seçiminin yapılmasının gerektiği,

4447 sayılı Kanunun geçici 31’inci maddesinde yer alan destekten yararlanmak isteyen işverenlerimiz için Kurumumuz sistemlerinde Kanunda öngörülen şartların sağlanıp sağlanmadığı yönünde çalışma yapılacağından, sigortalı seçiminin 14.11.2022 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılması gerektiği,

Seçimi yapılan sigortalıların sonradan değiştirilemeyeceği,

Sigortalı seçiminin sadece 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 30.06.2022 tarihine kadar kredi kullanan işverenlerce yapılacağı, kredi kullanmayan işverenlerce herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı,duyurulmuştur.

Bu kapsamda, sigortalı seçim işlemini tamamlayan ve 2022 yılının Kasım ayı itibarıyla gerekli şartları sağlayan işverenlerimizin kredi faiz veya kâr payı desteğinden yararlandırılmalarına yönelik gerekli işlemler Kurumumuzca tamamlanmıştır. Bu defa, 2022 yılının Aralık ayı itibarıyla gerekli şartları sağlayan sigortalılar için çalışma başlatılacak olup henüz seçim yapmamış veya seçim yapmakla birlikte tanımlı sigortalılarından

12 aylık yararlanma süresi yeni tamamlanan işverenlerimizce, kredi faiz veya kâr payı desteğinden yararlanmak istenen sigortalılar için 27.12.2022 Salı günü saat 23.59'a kadar sigortalı seçim işleminin tamamlanması gerekmektedir.

Sigortalı seçiminin İşveren Sistemi ( https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi ) uygulamasında yer alan “İşveren/Teşvikler ve Tanımlar / 4447-Geçici 31’inci Madde Listeleme” menüsünden “Sigortalı Seç” butonu ile yapılması mümkündür.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla,
 

Erol DEMİREL
Başkan