24 Kasım 2022 PERŞEMBE                 Resmî Gazete                              Sayı : 32023

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6417

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Kasım 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

23/11/2022 TARİHLİ VE 6417 SAYILI
CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.Î.P. numaralı mallardan Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

- Diğerleri

- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar

45

— Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar

50

— Özel tüketim vergisi matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanlar

60

— Özel tüketim vergisi matrahı 250.000 TL’yi aşıp, 280.000 TL’yi aşmayanlar

70

— Diğerleri

80

— Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800cm3'ü geçmeyenler

-— Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar

45

—- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar

50

-— Diğerleri

80

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.