18 Kasım 2023 CUMARTESİ                ResmîGazete                              Sayı : 32373

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7803

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

17 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

17/11/2023 TARİHLİ VE 7803 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.Î.P. numarasında yer alan Diğerleri; - Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki malların, özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.Î.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

87.03

- Sadece elektrik motorlu olanlar

— Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler

—    Özel tüketim vergisi matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayanlar

—    — Diğerleri

—    Motor gücü 160 kW’ı geçenler

-— Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar

-— Diğerleri

10

40

50

60

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.