27 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA             Resmî Gazete                              Sayı : 31905

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5872

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kuramların 30/6/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI