27 Ekim 2022 PERŞEMBE                   Resmî Gazete                              Sayı : 31996

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6297

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kuramların 30/9/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

26 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI