07 Temmuz 2023 Tarihli                                                   Resmi Gazete                                                           Sayı: 32241

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 7347

5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alman Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki oranların yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5602 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Temmuz 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

6/7/2023 TARİHLİ VE 7347 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alman Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan oranlar; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 10, at yarışlarında % 14 ve diğer şans oyunlarında % 20 olarak uygulanır.

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.