Uygulamada "6111 teşviki" veya "6111 ilave kadın ve genç istihdamı teşviki" olarak anılan teşvik 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla ihdas edilen bu teşvik unsuru en çok yararlanılan istihdam teşviklerindendir. 6111 sayılı torba yasa ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 10 uncu maddeyle düzenlenmiştir.

Geçici maddeye göre, 01/03/2011-31/12/2015 tarih aralığında uygulanmak üzere yürürlüğe konulan bu teşvik, madenin eski halinin Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetki ile 5 yıl uzatılarak 31/12/2020 tarihine kadar uygulanması mümkün hale getirilmiş; sonra maddede yapılan değişikliklerle Cumhurbaşkanına, bu maddenin uygulanma süresini 31/12/2023 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Cumhurbaşkanı bu yetkisini 6619 sayılı Kararı ile kullanarak, teşvikin uygulama süresini 31/12/2023 tarihine kadar uzatmıştır.

Buna göre, eğer yasal değişiklik yapılarak süre uzatılmazsa, yaklaşık 12 yıl uygulanan ilave istihdam teşviki yıl sonunda sona erecektir.

Teşvikten, 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek çalışanlar ile 18 yaşından büyük kadınlar için yararlanmak mümkündür.

Teşvik süresi; sigortalının İŞKUR kaydı, yaşı ve cinsiyeti ile eğitim belgesine sahip olup olmadığına göre değişiklik göstermekle birlikte, en az 6 en çok 54 ay süreyle teşvikten yararlanılabilmektedir.

6111 teşvikinin sağladığı fayda, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemek zorunda olduğu yüzde 20,5'lik prim tutarının yüzde 5'lik Hazine Desteği düşüldükten sonra geriye kalan yüzde 15,5'lik prim tutarı kadardır.

6 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7597 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Orta Vadeli Program (2024-2026)'da istihdam artışına temel amaçlar arasında yer verilmiştir.

Orta Vadeli Program (2024-2026)'da 6111 özelinde bir açıklama bulunmamakla birlikte, istihdam teşviklerinden etkin olmayanların sonlandırılacağı; kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlığının artırılarak teşvik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulmasının sağlanacağı ifade edilmektedir.

Orta Vadeli Program (2024-2026)'da yer alan istihdam verileri şunlardır:

GT: Gerçekleşme tahmini P: Program hedefi

Bu yazı için son sözlerim…

6111 teşvikinin etkin bir teşvik unsuru olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini bilemiyorum. Ancak teşviklerin daraltılması yaklaşımının bir sonucu olarak 6111 teşvik süresinin uzatılmaması söz konusu olabilir. Uzatılmayacağı yolunda kulis haberleri yayılmaktadır.

Bence teşvik süresini uzatmamak hatalı olur, çünkü istihdamı artırma ve koruma bakımından 6111  teşvikinin çok etkin olduğunu düşünüyorum. Orta Vadeli Program (2024-2026)'da öngörülen istihdam artışı ve büyüme hedefini gerçekleştirmek ancak bu ve benzeri istihdam teşviklerini devam ettirmekle mümkün olabilir. Üstelik finansmana erişimin zorlaştığı dönemlerde bu tür teşvikler çok değerlidir.