14 Kasım 2023 SALI                             Resmî Gazete                              Sayı : 32369

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7782

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.
 

13 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI