Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

 Bu Tebliğde; 

- Ek verginin mükellefleri,

- Ek verginin konusu,

- Vergiden muaf olanlar ile verginin konusuna girmeyen istisna ve indirimler,

- Verginin hesaplanması, beyanı ve ödenmesi 

hususları başta olmak üzere ek verginin uygulamasına yönelik örneklere yer verilmiştir.

Tam Ekran Görüntülemek İçin Tıklayın...