Bilindiği gibi, 7440 sayılı bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa 12.3.2023gün ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yasanın ilgili 5. Mad. hükmü matrah artırımı ile ilgili hükümleri içermektedir. Buna göre, geçmiş yıllarda bir şekilde vergi kaydı açtırmamış olan potansiyel mükellefler matrah artırımı yapabileceklerdir.

1) Kesinleşmiş ve tahakkuk etmiş borçların yeniden yapılandırılması (burada uygulanan eski gecikme zamları silinerek ana para üzerinden tercih edilen ödeme taksitlerine göre ileriye doğru borçlar tefe/üfe oranına göre yeniden yapılandırılabilir)

2) Son 5 yıla ilişkin gelir ve kurumlar vergisi yönünden ve diğer mükellefler yönünden geçmiş yıl hesaplarının inceleme dışı kalması için ilgili yılların matrahları belli oranlarda artırılarak inceleme dışı kalınması sağlanmaktadır. Burada vergi dairesine kaydı olmayan gerçek kişilerin de durumlarını gözden geçirip, geçmiş yıllarda odluğu gibi yapmış oldukları bir ticari işlem nedeniyle matrah artırımı yaparak vergi incelemesinden kurtulma yolu bulunmuş olabilir. 

3) İşletmelerin bozulan mali tabloları kapsamında kasa düzeltmesi, stok düzeltmesi, ortaklardan alacaklar ve ayrıca ortaklara borçlar hesaplarının düzeltilmesi, işletmede mevcut olduğu kayıtlarda bulunmayan, kayıtlarda bulunduğu halde fiilen işletmede yer almayan bazı emtia ve demirbaşlar, getirilecek yapılandırma yasası ile yeniden güncel hale dönüştürülecektir.

NEDİR BU BİREYSEL VERGİ KASKOSU?

Bireysel vergi kaskosu veya teknik adıyla Matrah ve vergi artırımı bireylerin vergi dairesine müracaat ederek matrah artırımı ile ilgili başvuru yaparak, 2018 ila 2022 yılları için matrah artırımı olanağından faydalanabilmeleridir. Buna göre; bir gerçek kişinin kendi adına son 5 yıl içinde;

- Gayrimenkul alım satması,

- Arızi bir kazanç elde etmesi,

- Üçten fazla araç satması,

- Arsa alıp satması,

- Birden çok işverenden ücret geliri elde etmiş olması,

- Muhtelif ticari işlere aracılık etmesi karşılığında banka hesabına belli bir paranın gelmiş olması,

- OYAK iştirakçilerinin sandıktan çıkması karşılığında bir menkul sermaye iradı elde etmiş olması,

- Araç ve plaka satışları,

- Dolmuş hat satışları,

- Kıyı bankacılığından elde edilen faiz gelirleri

………………..

Gibi kişisel gelirlerin elde edilmiş olması ve bunların vergi dairesine beyan dışı bırakılması durumlarında bu gelirler için şu ana kadar herhangi bir beyanname verilmemesi halinde, bu gelirler tarh zamanaşımı olan 5 yıl içinde vergi dairesi tarafından araştırılmaktadır. Bu nedenle geçmiş yıllarda araba alım-satımı yapan kimseler, gayrimenkul alım-satımı yapan kimselere 7440 sayılı Kanunun 5. Mad. göre matrah artırımı yapmalarını öneriyoruz.

ÖNERİMİZ

1. Unutulan konu ise, vergi dairesine hiçbir şekilde surette kaydı olmayanlar için nasıl olsa bu matrah artırımları beni ilgilendirmiyor düşüncesi ile matrah artırımından faydalanmayı bireyler düşünmemiş olabilirler.

2. Sonuç olarak önerimiz; bireylerin geçmiş 5 yıl içinde elde ettikleri kazanç ve iratlarla ilgili durumlarını gözden geçirip, 31.05.2023 tarihine kadar müracaat edilmesi gerekli olan matrah artırımı uygulamasından yararlanmalarını öneriyoruz.  

HukukiHaber | Av. Nazlı Gaye ALPASLAN