Acımız çok büyük... 10 ilimizi vuran deprem, ardında dinmeyecek acılar bıraktı. Kaybolan hayatların yası tutulurken geride kalanlar ise felaketin fiziki ve ruhi izlerini belki bir ömür boyu taşıyacak. Deprem bölgesindeki kamu görevlileri ve gönüllüler ise gece gündüz kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın dün Resmi Gazete’de yayınladığı ‘Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler Genelge’sinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların bu tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılmalarına veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine geçmelerine ilişkin hususlar belirlendi.

İdari izinli sayıldılar

Kişilerin afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması şartıyla değerlendirme yapma yetkisi il valiliklerine verildi. Bu çerçevede esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılmışlardır.

İdari izinli sayılanlar, istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek. İlgili kişilerin mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları aynen korunacak.

Esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesinde görevin niteliğine göre tamamen uzaktan çalışma şeklinde olabileceği gibi, dönüşümlü işyerine gitme kısmen uzaktan çalışma yapılabilecek veya tamamen çalışma durdurulabilecek.

Bu felaketin ardından yaşanan acıların tarifi olamaz. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyorum...

Milliyet | Cem KILIÇ