531 VUK Tebliğinde:

-5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu uyarınca lisansa tabi faaliyetlerde bulunan (rafinerici, dağıtıcı, bayi ve serbest kullanıcılar gibi )kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG tesliminde,

-Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında, müşterinin istediği mahalde (fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri vb.) yapılan akaryakıt ve LPG tesliminde,

7 günlük fatura düzenleme süresi yerine teslim anında fatura düzenlenmesi öngörülmüştür. İHRAKİYE TESLİMLERİ kapsam dışında tutulmuş olup, bu teslimlerde 7 günlük süre uygulaması devam etmektedir.

FİKRET ERDEM