25.11.2023 Tarihli  Resmi Gazete İle 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Avukat Bulundurma Zorunluluk Tarihi, 01 Ekim 2024 Olan Yürürlülük Tarihi; 26.11.2023 Tarih ve 32381 No' lu Resmi Gazete İle 01 Ocak 2024 olarak Düzeltilmiştir.  

TTK’nın 332. Maddesindeki en az esas sermaye tutarı A.Ş.’lerde 50 bin TL’den 250 bin TL’ye, Ltd. Şti.lerde ise 10 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltildi. 

Aynı Kararla, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan A.Ş.’lerde ise, 100 bin TL olarak öngörülmüş olan en az başlangıç sermayesi tutarı 500 bin TL’ye yükseltildi.

Yalnız A.Ş.’lerin en az sermaye tutarındaki bu artışın avukatları ilgilendiren bir yönü var. Bu da, A.Ş.’lerin avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin tutarla ilgili.

Avukatlık Kanunu Madde 35 f.3’te, Türk Ticaret Kanunu madde 332 (mülga madde 272). maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundalar.

Kanundaki esas sermayenin 5 katından kasıt, TTK’nın 332. Maddesinde öngörülen esas sermayenin 5 katıdır. Dolayısıyla 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren asgari sermayesi 1 Milyon 250 bin TL (250 bin x 5) ve üzeri olan A.Ş.lerin sözleşmeli bir avukatla çalışma zorunluluğu olacak.

Bu şekilde iş dünyasının avukat bulundurma zorunluluğu ile ilgili talebi de yerine getirilmiş oldu. 

Avukat Bulundurma Sermaye Miktarı 1.250.000,00 TL oldu

Limited şirketlerde veya adi şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sermaye şirketleri içerisinde yalnızca yukarıda izah edilen özelliklere sahip anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kaynak: Abdullah Tolu