ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN EN AZ SERMAYE

TUTARLARI 1 OCAK 2024 TARİHİNDEN İTİBAREN ARTIRILIYOR

ÖZET

7887 CK ile anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beş yüz bin Türk Lirasına yükseltildi.

Limited şirketler için on bin Türk Lirası olarak öngörülen ez az esas sermaye tutarı elli bin Türk Lirasına yükseltildi.

Kararın, 1 Ekim 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiş olmakla birlikte daha sonra 26/11/2023 tarihli ve 32381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan DÜZELTME ile 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7887 CK ile 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 nci maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beş yüz bin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Aynı Kanunun 580 inci maddesinin birinci fıkrasında Limited şirketler için on bin Türk Lirası olarak öngörülen ez az esas sermaye tutarı elli bin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Kararın, 1 Ekim 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiş olmakla birlikte daha sonra 26/11/2023 tarihli ve 32381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan DÜZELTME ile 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Saygılarımızla...